PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/den-gode-medarbeidersamtalen-21817

Den gode medarbeidersamtalen

Press release oktober 22, 2015 HR Medarbeiderutvikling Utviking

Tradisjon eller faktisk nytteverdi?

1200 620x400

I Norge har medarbeidersamtalen stått sterkt i flere tiår, likevel kan det virke som om meningene rundt den er delt.

På tross av den voksende fleksibiliteten som preger det norske arbeidsmarkedet, viser forskning at medarbeidere har behov for riktig målsettingsveiledning, og noen faste rammer å arbeide innenfor. Autonomi blir likevel et større og større begrep i de fleste bedrifter, og vi kan se en trend preget av endrede arbeidsroller og jobbeskrivelser. Kanskje bør virksomheter stille seg spørsmålet om disse endringne fordrer en omstrukturering av medarbeidersamtalen? I tråd med dagens endringer tror vi medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang.

I følge store norske leksikon er medarbeidersamtalen en strukturert samtale mellom en overordnet og en underordnet arbeidstaker, om spørsmål som knytter seg til arbeidsforholdet. Denne samtalen er – spesielt i norge – tradisjonelt sett en diskusjon om medarbeiderens nåværende status og utviklingspotensiale. I de fleste norske bedrifter gjennomføres medarbeidersamtalen årlig eller halvårlig, gjerne ved hjelp av et standardskjema for å veilede samtalen. Skjemaet er ofte et verktøy for forbedredelse, både for leder og medarbeidere, men kan dette kanskje føre til en for formalisert og upersonlig samtale? På grunn av den voksende fleksibiliteten og autonomien i de fleste av dagens arbeidssituasjoner, kan vi nok anta at de fleste ansatte ønsker seg en løpende oppfølging og mulighet til sparring når situasjoner oppstår – ikke flere måneder i ettertid. Kan et resultat av medarbeidersamtalens tradisjonelle karaktertrekk kanskje være redusert motivasjon både for leder og medarbeider? Burde vi kanskje innføre hyppigere bruk av medarbeidersamtalen?

Det er viktig å utvikle sine lederegenskaper i tråd med arbeidsmarkedets utvikling. Å fokusere på god og åpen kommunikasjon mellom leder og medarbeider, vil føre til en konstruktiv forventningsavstemning – og dermed bedre måloppnåelse. Medarbeidersamtalen er nok ikke på vei ut, men den trenger kanskje en liten oppfriskning. Mini-MBA-utdannelsen til Probana bidrar til nyttig og anvendelig kunnskap og verktøy for ledere og eventuelle lederspirer. Ønsker du å dykke dypere ned i noen av spørsmålene ovenfor, kan vi kanskje sammen puste litt nytt liv i medarbeidersamtalen.  

Vil du vite mer om Probana Business School og vår Mini MBA-lederutdannelse? Kontakt oss på mail [email protected], eller besøk vår hjemmeside, www.probana.no.

Subjects


HR Medarbeiderutvikling Utviking