PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/den-fleksible-arbeidsplass-21772

Den fleksible arbeidsplass

Press release oktober 13, 2015 Forskning Ledelse Fleksibilitet

Statistisk Sentralbyrå beskriver Norge i dag.

Mann med penn

I Norge i dag er det akseptert, og enkelte ganger forventet, at vi tar jobben med oss hjem. Fordi vi er på nett overalt og hele tiden gir det en enorm fleksibilitet, som gjør det lettere å skulle arbeide hjemmefra. Statistisk Sentralbyrå gjorde en spørreundersøkelse basert på over 8000 sysselsatte i Norge og tok for seg hvordan nordmenn kombinerer jobb med fritid. Spørreundersøkelsen kom frem til at rundt 35 prosent av oss tar med seg arbeidet hjem. I tillegg er tallene er høyere for akademikere, sammenlignet med ikke-akademikere. Ledere er også på toppen av listen. Spørsmålet er om de velger å ta med seg jobben hjem, eller om det er som et resultat av at det er for mye å gjøre.

Hele 92 prosent ut av dem som svarer at de tar med seg jobben hjem daglig, forteller samtidig at de trives godt er tilfreds i jobben. Det kan virke som at det å med seg jobben hjem er fordi det er en fleksibilitet i arbeidet og at de dermed får tilrettelagt å arbeide slik de ønsker. Det er med på å skape en attraktiv arbeidsplass, som igjen fører til at de rapporterer at de er fornøyd på jobb. Det skal allikevel nevnes at dem som velger å ta med seg arbeidet hjem er det flere som rapporterer at de følger seg psykisk utmattet.

For å bli en moderne arbeidstaker på det moderne arbeidsmarkedet, er det viktig å skulle utruste seg med viktige verktøy som gjør arbeidsdagen enklere, både for lederen selv og for de ansatte i bedriften. Mini MBA-utdannelsen til Probana sørger for nyttig og anvendelig kunnskap, beregnet for dem som vil utvikle seg som leder, eller ønsker å bli leder.

Vil du vite mer om Probana Business School og vår Mini MBA-lederutdannelse så kontakt oss på mail [email protected], eller besøk vår hjemmeside, www.probana.no.

Subjects


Forskning Ledelse Fleksibilitet