PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/den-digitale-flipover-7030

Den digitale flipover

Press release april 29, 2009 Business

Med Papershow blir det, som skrives på interaktivt papir, vist samtidig til alle i møtelokalet

Visuel SALLE REUNION NO1
Notater fra møtet skrives på det interaktive papiret med digital penn og overføres til pc og projektor, derette mailes de direkte til deltagerne som har vært med på møtet.

En digital Bluetooth penn, en USB-nøkkel med software og interaktivt papir. Det er hva som skal til for å  gjennomføre en helt ny og langt mere effektiv form for møter. For eksempel etter en brainstorming, hvor hvor ideene står i kø for å fylle fllipoveren eller whiteboardet. Glem alt om renskrivning. De nedskrevne  ideer og beslutninger mailes direkte til møtedeltagerne som pdf-dokument. Flipoveren har blitt digital.

Når man presentere, er det avgjørende og holde på deltakernes oppmerksomhet. Til dette  er nok Papershow et av de beste  medier. Med personlig håndskrift er det mulig og kommentere utvalgte punkter underveis, fremheve vigtige elementer og tilføye input fra møtedeltakerne. Kort sagt: en presentasjon som både er mer er mer levende og meget interaktiv. 

Skriv og tegn i flere farver

Eventuelle slides kan printes ut på forhånd  på det interaktive papiret, og man kan skrive direkte i presentasjonen under møtet, mens alle følger med. Det kan skje med forskellige farver og strektykkelser uten å skifte penn. Systemet kan også lage rette piler og streker eller perfekt formede sirkler og firkanter. Alt kan gjemmes og mailes direkte til møtedeltagerne.

Oxford Papershow fås hos de fleste kontorforhandlere. Kontakt din daglige revisitaleverandør.

Nærmere opplysninger på www.papershow.com og Bantex A/S tlf. 32241750

Contacts


Subjects


Business
Visuel SALLE REUNION NO1
Notater fra møtet skrives på det interaktive papiret med digital penn og overføres til pc og projektor, derette mailes de direkte til deltagerne som har vært med på møtet.
Download | 1 MB | 393 x 591 | .jpg

Zip and download all files