PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/de-sosiale-og-personlige-kompetansene-er-viktige-faktorer-i-arbeidslivet-21907

De sosiale og personlige kompetansene er viktige faktorer i arbeidslivet

Press release november 11, 2015 Videreutvikling Videreuddannelse Ledelse og kommunikation

Videreutdanning for morgendagens behov

Annonce billede

Utdannelse er et veldebattert emne. Konklusjonen er at Norge har bruk for høyere utdannede personer hvis vi skal beholde både velferd, vekst og visjoner. En ny analyse fra Dansk Industri forteller at de i 2030 vil mangle minst 30.000 høyere utdannede. Det samme menes å våre gjeldende for Norge. Hos Probana har vi øye på denne utvikling og arbeider målrettet med våre utdannelser. Nettopp med fokus på fremtiden.

Å utdanne seg fører med seg mange ting. Først og fremst er en utdannelse avgjørende for at man i første omgang kan få en karrierejobb. Deretter er utdannelse – og videreutdannelse – viktig for at man kan vokse i sin jobb, følge med tiden og levere på øverste hylle. I tillegg så skaper ny kunnskap gjennom utdannelse også en personlig utvikling, i en tid hvor arbeidslivet møter nye nasjonale og internasjonale krav.

Uten de rette verktøyene, kunnskapen og utdannelse på papiret er det begrenset hvor langt man kan trekke sin egen karriere, og hvor langt man kan hjelpe den bedriften man er en del av. Ser vi på utviklingen så tyder alt på at det blir mer og mer avgjørende å ha et høyt kunnskapsnivå med fingeren solid plantet på vekstpulsen. Både norske og internasjonale virksomheter stilles der store krav til de medarbeidere som skal med på reisen de kommende år.

Med en Mini MBA hos Probana kan du sikre deg selv den nødvendige kunnskap, innsikt og ledelsestilgang, som virksomheter i dag og i morgen vil etterspørre. Hos Probana har vi i flere år tatt høyde for utviklingen i vår populære Mini MBA, hvor vi hvert år videreutdanner omkring 2.800 i Skandinavia innen ledelse – fra personalledelse til forretningsutvikling. Les mer på www.mini-mba.no

Vi utruster deg til fremtiden

Det er Probanas visjon å utruste deg til fremtiden. Det er altavgjørende at vi utdanner oss og følger samfunnets behov. Vi vekter dette høyt, noe som også avspeiles i de modulene som er en fast del av vår Mini MBA. Her har vi fokus på, at god ledelse er avgjørende for virksomhetenes vekst og fremtid. Dyktige ledere spiller en betydelig rolle for den enkelte organisasjon. Og vil forbli en viktig ressurs for mange virksomheter – også i 2030.

Vår Mini MBA anbefales derfor også av ledere og direktører i landets største organisasjoner. Mini MBA’en gir deg mulighet for å kombinere din nåværende kunnskap og erfaring med innsikt i nettopp de ledelsesområdene som er viktige for en organisasjon. Med en Mini MBA vil du kunne plassere deg sterkt på fremtidens arbeidsmarked og plassere deg fordelaktig i feltet av ettertraktede kandidater, som skal sikre at norske og internasjonale organisasjoners vekst blir langvarig. Les med på www.mini-mba.no.  

Analysen fra DI viser samtidig også, at etterspørselen etter personer uten utdannelse vil bli kraftig redusert. Det betyr at gjennomførelsen av en utdannelse i stigende grad blir en forutsetning for å kunne få en jobb. Å være faglig dyktig og kompetent er en del som er viktig, men, kvaliteter som samarbeidsvillig, selvstendig og organisert vil også være ettertraktede egenskaper. Det stilles krav til solid videreutdannelse for å kunne være både faglig og personlig sterk. Både som medarbeider og leder.

Med en Mini-MBA hos Probana vekter vi dette høyt. Det er ikke nok å kun at være dyktig i forretningsledelse. Psykologi spiller også en viktig rolle i ledelsesdisiplinen. I dag skal psykologi som ledelsesverktøy anvendes på linje med andre effektive ledelsesverktøyer. Det ses hos flere organisasjoner som i høyere grad velger at prioritere den menneskelige dimensjonen, nettopp fordi den har stor betydning for den enkelte virksomhetens suksess. I bedrifter uten et skarpt ledelsesfokus på psykologi og moderne personalledelse er risikoen for nedsmelting overhengende stor. Stress, mistrivsel, mobbing osv. er alle symptomer som de fleste virksomheter frykter, fordi nettopp disse symptomene kan ha en ødeleggende effekt på arbeidsmiljøet og ikke minst organisasjonens produksjon, både på topp- og bunnlinje. Derfor er det avgjørende for fremtidens ledere å forstå, hvordan vekst, drift og fremdrift er avhengig av høy medarbeidertrivsel, åpenhet og god endringsledelse. Og ikke minst hvordan man sikrer en stabil plattform for dette. Les mer på www.mini-mba.no.  

Probanas Mini MBA sin første modul tar for seg personalledelse og psykologi og gir ledere en solid teoretisk og praktisk kunnskap om HR, kommunikasjon og kompetanseutvikling. Her er det er stor mulighet for å utvikle seg på nettopp det sosiale og menneskelige område. Besøk www.mini-mba.no for å vite mer om vår videreutdannelse.

Referanse: Analyse af Dansk Industri (DI): Fremtiden kalder – uddanner vi nok?

Subjects


Videreutvikling Videreuddannelse Ledelse og kommunikation