PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/danske-arkitekter-transformerer-forus-n%C3%A6ringspark-14474

Danske arkitekter transformerer Forus Næringspark

Press release november 6, 2012 Construction

Forus Næringspark er et av Norges viktigste næringsområder. Forus er i rivende utvikling og vil i løpet av de kommende årene få 32.000 nye arbeidsplasser og 15.000 boliger. JUUL | FROST Arkitekter er rådgivere for et omfattende transformasjonsprosjekt, som skal utvikle og fremtidssikre dette store næringsområdet.

JUUL FROST Forus

Forus Næringspark rommer en av Norges største og viktigste næringsklynger innen olje- og gassindustrien. Områdets 3.000 virksomheter skaper årlig en omsetning på 1.000 milliarder norske kroner, et tilsvarende beløp til det norske statsbudsjettet. Når området er ferdig utviklet i 2040 vil Forus ha over 70.000 arbeidsplasser, og planen er også at det skal komme 15.000 nye boliger på området som ligger i Stavanger, Sandnes og Sola kommuner.

JUUL | FROST Arkitekter er hyret som rådgivere og skal utarbeide ”Visjon Forus” som er en samlet utviklingsstrategi for Forus Næringspark. Arkitektkontoret fikk oppdraget på bakgrunn av sine erfaringer med utvikling og transformasjon av nye og eksisterende bydeler, næringsområder og campus- og universitetsmiljøer. Kontoret benytter sin egen helhetsorienterte utviklingsmetode, som i et samlet grep tilgodeser behovene fra både byrom, næringsliv og arkitektur i tillegg til områdets sosiale verdi.

Helle Juul, arkitekt (maa, Ph.D.) er ansvarlig for oppgaven og hun ser på arbeidet med Forus som et stort og spennende prosjekt. ”Vi er glade for å være en del av dette og målet er å utvikle området til et multifunksjonelt og attraktivt område. Vi vil ha trafikken som medspiller og bylivet som klangbunn.” Helle Juul er overbevist om at bylivet er et viktig element for Forus’ fremtidige suksess. ”Uansett om man skal utvikle en ny bydel, en næringspark eller et campusområde er bylivet og iscenesettelsen av dette et avgjørende parameter for suksess og konkurranse. Et område med byliv er per definisjon attraktivt. For å sikre at Forus fortsetter sin imponerende utvikling også i fremtiden er det opplagt at vitenskapstunge bedrifter vil velge et sted hvor det er attraktivt å bo, arbeide og leve, og derfor er et helhetlig syn på Forus Næringspark helt avgjørende.”

Stein Racin Grødem er administrerende direktør for Forus Næringspark og har store planer for områdets fremtid. ”Det er mennesker som arbeider og som skal kunne komme til Forus. Det har behov for både møteplasser, rekreasjon og ulike servicetilbud. For å sikre områdets attraktivitet bør det også komme boliger på Forus. I arbeidet med å fremtidssikre Forus har vi engasjert JUUL | FROST Arkitekter på bakgrunn av deres internasjonale erfaring med byutvikling og klare holdninger til at trafikken skal være en aktiv medspiller til byutviklingen”, forklarer Grødem, som er en forkjemper for at den kommende bybanen skal gå fra Gausel over Forus til Sola for å støtte bærekraft og tilgjengelighet i området.

FAKTA
Prosjekt: Utvikling av Visjon Forus – en fremtidssikret strategi for utviklingen av Forus Næringspark Klient: Forus Næringspark A/S
Areal: ca. 645 km² areal, 1.000.000 m² næringseiendom
Periode: Rådgivning 2012- 2014, utvikling 2012 – 2040

FAKTA FORUS
Forus er blant Norges største og hurtigst voksende næringsområder og er et regionalt, nasjonalt og internasjonalt senter for verdiskapning. Over 1.000.000 m² næringseiendom huser ca. 3.000 bedrifter og omkring 40.000 ansatte. Selskaper med hovedkontor på Forus omsetter årlig for over 1.000 milliarder kroner (2011), og står for en femtedel av Norges verdiskapning. Området er en internasjonal smeltedigel av kompetanse, innovasjon og verdiskapning og en av Nord-Europas førende olje- og energiklynger. Strategisk beliggende som knutepunktet mellom Stavanger, Sandnes og Sola, er Forus et hjerte i en region i rivende utvikling. Private og offentlige aktører samarbeider om visjoner og planer for en fremtidsorientert og bæredyktig modernisering og transformasjon av området. Store investeringer i infrastruktur, kommunikasjon, boliger og grønne områder skal gjøre Forus til et godt område å arbeide, bo og leve i.

Subjects


Construction