PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/da-er-det-bevist-13793

Da er det bevist

Press release juni 21, 2012 Energy & Environment

Strømmen vi bruker i Norge er ikke fra fornybar energi. Hele 77 % av strømmen vi nordmenn kjøper er fra fossile energikilder eller kjernekraft, til tross for at 95,3 % av produsert strøm i Norge kommer fra vannkraft.

Logo

Den skitne sannheten

I juni offentliggjorde Norges Vassdrags og energidirektorat (NVE) sin oppdaterte Varedeklarasjon av strøm for 2011. Tallene viser at 45 prosent av strømmen kommer fra fossile energikilder, mens mer enn 30 prosent kommer fra kjernekraft. NVE's tall står altså i skarp kontrast til historien om det rene vannkraftlandet i nord.

– Dette er en mer entydig deklarasjon enn tidligere og viser klart hvordan strømmarkedet faktisk fungerer i Norge, sier Sandro Parmeggiani i For Better Days. – Som vi har påpekt lenge, så selges mye av den norske fornybare strømmen til utlandet og til gjengjeld importerer vi strøm fra kullkraft og kjernekraft.

Krever bedre strøminformasjon

I et intervju i MandagMorgen utfordrer Parmeggiani Energi Norge til å presisere langt tydeligere hva kundene egentlig kjøper.

– Det er åpenbart et marked for opprinnelsesgarantert fornybar energi i Norge, men det avhenger av at man får lov å kommunisere miljøfortrinnene til garantert fornybar energi og at det pålegges strømselskapene å deklarere direkte til forbrukeren hva slags strømmiks de har kjøpt, sier Parmeggiani i intervjuet. – Vi forventer at Energi Norge nå tar initiativ til en endring av ”bransjenormen” for kommunikasjon av fornybar strøm, slik at man kan begynne å informere forbrukerne i stedet for å villede dem.

Slik fungerer strømmarkedet

Europeerne kjøper ofte strøm med opprinnelsesgarantier, som garanterer at de betaler for strøm fra fornybar energi. Vi nordmenn kjøper i hovedsak strøm uten garanti og risikerer dermed å betale for skitten, importert strøm. En strømavtale med opprinnelsesgaranti vil derfor sikre at du ikke betaler for produksjon av strøm fra kullkraft og andre forurensende energikilder.

- Ved å kjøpe fornybar strøm er du sikker på at det du betaler går til de som produserer denne typen strøm, sier Parmeggiani i For Better Days. – Det spiller ingen rolle om den fornybare strømmen du kjøper brukes i din eller i naboens bolig, du er uansett med på å øke etterspørselen etter og bruken av fornybar energi i Norge.

Om For Better Days 
Miljøenergiselskapet For Better Days ble lansert i 2011 og eies av Nordmøre Energiverk AS (NEAS) og Sparebank1 Nordvest. Selskapet tilbyr strømavtaler med opprinnelsesgaranti fra fornybar energi og samarbeider blant annet med WWF.

For Better Days har engasjert 5 familier som blogger om hvordan de reduserer strømforbruket. Her kan du følge strømbloggene: 
Familien Kollandsrud
Familien Pettersen 
Familien Grimsmo Jørgensen
Familien Lundestad Myrvang  
Familien Nossen 

Contacts


Tanja Vaage

Avdelingssjef Marked
For Better Days
tanja******* Reveal...
977 4***** Reveal...

Subjects


Energy & Environment