PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/d%C3%B8dsbo-stadig-flere-bruker-self-storage-som-probleml%C3%B8ser-i-arveoppgj%C3%B8r-18136

Dødsbo: Stadig flere bruker self-storage som problemløser i arveoppgjør

Press release mai 21, 2014

Norske arveoppgjør involverer stadig større verdier og flere velger å bruke self-storage fasiliteter for å lagre verdisaker fra dødsbo mens en venter på å bli enige om arvefordelingen. I følge City Self-Storage er det ikke nødvendigvis krangling om hvem som skal ha hva som utløser behovet for minilager, men et ønske om å få mest mulig ut av totalverdien.

I 2011 utgjorde verdien av avgiftspliktig arv i overkant av 20 milliarder kroner. Over halvparten av mottakerne arvet over 1 million kroner og de store verdiene involvert i et arveoppgjør tror Isak Larsson, sjef for City Self-Storage i Norge er en del av årsaken til at stadig flere velger å lagre dødsbo på minilager i kortere eller lengre perioder.

 - Det er liten tvil om at det er mye verdier som arves, og for å få en rettferdig fordeling så velger mange å lagre interiør og verdisaker hos oss i påvente av fordeling. Arvingene kan være på ulike kanter av landet og kan dermed ikke ta de diskusjonene med en gang, eller de er rett og slett uenige om hvem som skal ha hva av dødsboet. Det skjer jo dessverre svært ofte, forteller Larsson.

Dødsbo kan være kostbare

Uenighet om arv er svært kostbart. Offentlig bobestyrelse i et vanlig dødsbo ligger mellom kr 50.000 og 100.000.  Så kommer rettsak i tillegg, og blir saken anket kan samlet kostnad komme opp i mellom kr 250.000 og 500.000.

- Det er nok mange som kvier seg for å gå inn i en slik prosess. Da er det bedre å la verdisakene være på lager mens en venter på at tiden skal lege de verste sårene og en kommer til enighet på egen hånd, sier Larsson.

Ønsker å selge raskt

Den andre faktoren som spiller inn er arvingenes ønske om å omsette boligen så raskt som mulig. Boligeiendom utgjorde over 63 prosent av den avgiftspliktige arven i 2011, altså nærmere 12,5 milliarder kroner.

- Mange er veldig opptatt av å få solgt boligen de har arvet så raskt som mulig. Det er jo der de store verdiene gjerne er bundet opp og det påløper gjerne kostnader både i forbindelse med drift av boligen og med arveavgifter, sier City Self-Stoarge-sjefen - Et minilager er perfekt for å få ryddet unna før visning, og om en får solgt før ting er fordelt får en også plass til en hel villa full av møbler i en av de større enhetene våre. Om man stabler riktig, presiserer han.

I følge City Self-Storage sin størrelsesberegner trenger du en 18 kvadratmeter stor lagerbod for å lagre en villa på 150 kvadratmeter.

Du finner hele pressemeldingen på City Self Storage sine nettsider: http://www.cityselfstorage.no/lager-og-oppbevaring/pressemeldinger/lagring-av-dødsbo

For mer informasjon

Isak Larsson, General Manager
Telefon: 41 42 61 71
[email protected]

Om City Self-Storage

City Self-Storage er et norsk selskap startet i 1993 og en av de ledende minilageraktørene i Europa. De eier, utvikler og drifter lagerrom, selger flytteesker og pakkemateriell, emballasje og driver utleie av tilhenger, sekketralle og andre tjenester knyttet til flytting og oppbevaring. Kundene er både private og små og store bedrifter.

CSS er et selskap i Selvaag Gruppen.