PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/byggeri-industri-og-utleie-ny-id-l%C3%B8sning-forbedrer-sikkerheten-20239

Byggeri, industri og utleie: Ny ID-løsning forbedrer sikkerheten

Press release mai 12, 2015

Trackunit DualID kombinerer flåtestyring og brukeridentifikasjon i anleggsmaskiner, lifter og gaffeltrucker. Med en ny og kompakt ID-leser er sikkerhet og fleksibilitet i fokus.

MTU DID2k

Med over 100.000 aktive enheter på verdensplan er Trackunit A/S blant de ledende leverandørene av flåtestyring til maskinprodusenter, industri, utleiebransjen samt bygg og anlegg. Nå lanseres den nye hardwareløsningen Trackunit DualID, som i kraft av en separat og kompakt ID-leser er ekstra enkel å montere i maskinen.
 
DualID er en videreutvikling av Trackunit SmartID, som med brukeridentifikasjon og GPS-basert flåtestyring i én samlet løsning har oppnådd stor popularitet.
 
Minimerer risikoen for uhell og misbruk
– DualID er utviklet etter forespørsler fra våre kunder. Bakgrunnen er et ønske om å separere GPS-enheten fra ID-leseren, og på denne måten sikre økt fleksibilitet i forhold til plassering og montering. Man oppnår også at de to enhetene kan fungere uavhengig av hverandre, forklarer Atle Jensen, som er Country Manager for Trackunit i Norge.
 
DualID gir adgang til maskinen med enten RFID-kort eller pinkode. Produktet er kompatibelt med de såkalte Smart PAL Cards fra IPAF samt det svenske ID06, det norske byggekortet og en rekke andre nasjonale ekkosystemer. Dermed kombineres adgangskontroll med sikkerhet mot uautorisert bruk. Samtidig gjør brukeridentifikasjonen det enkelt for utleiefirmaer å fakturere forskjellige kunder på bakgrunn av deres faktiske individuelle bruk – for eksempel ved oppstilt materiale på større byggeplasser, hvor forskjellige brukere bytter på å bruke maskinene.
 
– Tilbakebetalingstiden vil være kort for de fleste bedrifter. Utleiefirmaer oppnår enklere administrasjon, og kan fakturere presist basert på den registrerte brukertiden, mens sluttbrukere på en enklere måte kan optimere driften og gardere seg mot uhell og misbruk, fastslår Atle Jensen.
 
Systemet kan benyttes sammen med alle typer maskiner innenfor blant andet bygg, anlegg og industri – inkludert anleggsmaskiner, lifter samt gaffeltrucker og andre interne transportmidler. Produktet henvender seg til både maskinprodusenter, utleiefirmaer, entreprenører og industrien.
 
Både sentral og lokal brukeropprettelse
– DualID er fullstendig integrert med vår flåtestyringsportal Trackunit Manager™, hvor brukeropprettelse og andre administrative funksjoner kan styres sentralt. Man kan også opprette et nytt bruker-ID lokalt på selve maskinen, hvis det er enklest for kunden, slutter Atle Jensen fra Trackunit.
 
Det nye produktet er nettopp lansert globalt, og kan kjøpes direkte hos Trackunit A/S.
 
Trackunit A/S har siden 2003 utviklet og produsert flåtestyringsløsninger til maskinbransjen. Produktporteføljen strekker seg fra brukeridentifikasjon og enkel GPS-sporing til avanserte CAN-bus løsninger samt komplette styrings- og optimeringskonsepter til store flåter. Trackunits produkter og tjenester selges globalt via datterselskaper og partnere – og benyttes i over 100.000 maskiner og kjøretøy på verdensplan. www.trackunit.no

Bilder
Bild 1: I kraft av en separat og kompakt ID-leser er Trackunit DualID ekstra enkel å montere i maskinen. Foto: PR.
Bild 2: Systemet kan benyttes sammen med alle typer maskiner innenfor blant andet bygg, anlegg og industri – inkludert anleggsmaskiner, lifter samt gaffeltrucker. Foto: PR.
Bild 3: DualID gir adgang til maskinen med enten RFID-kort eller pinkode. Produktet er kompatibelt med de såkalte Smart PAL Cards fra IPAF samt det norske byggekortet. Foto: PR.
Bild 4: Produktet henvender seg til både maskinprodusenter, utleiefirmaer, entreprenører og industrien. Foto: PR.

Contacts