PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/bonusforbud-hindrer-fri-konkurranse-14479

Bonusforbud hindrer fri konkurranse

Press release november 7, 2012 Politics

Med vedtak om fortsatt forlengelse av det unike bonusforbudet i Norge går myndighetene inn for fortsatt favorisering av Norwegian.

Sas logo2

Med vedtak om fortsatt forlengelse av det unike bonusforbudet i Norge går myndighetene inn for fortsatt favorisering av Norwegian. Flyselskapet har som eneste i verden fått konkurransebeskyttelse mot andre selskapers fordelsprogram. Dette forbudet var ment som fødselshjelp under oppstartfasen av selskapet for ti år siden. I dag er Norwegian dominerende aktør på flere ruter i Norge og mer enn godt nok rustet til konkurranse.

- Konkurranseregler skal beskytte konkurransen, ikke konkurrenter, sier Eivind Roald , Konserndirektør for salg og marked i SAS. Han er svært kritisk til myndighetenes beslutning som ensidig støtter opp om en lavprismodell med en rekke (skjulte) gebyrer.

- SAS er et fullserviceselskap som ønsker å konkurrere med hele sin forretningsmodell. Vi vil, i tillegg til pris, gjerne konkurrere enda mer på kvalitet og gode servicetjenester også i Norge, sier Eivind Roald, som har blitt møtt med påstander om at en opphevelse av bonusforbudet ville ha gitt dyrere flypriser.

- Den samme prisutviklingen som vi har hatt i Norge de siste årene har også skjedd ellers i verden hvor EuroBonus, og alle andre fordelsprogram, får være en del av de normale konkurransevirkemidlene selskapene i mellom, sier Roald. - Heller ikke Konkurransetilsynets grundige undersøkelse kunne påvise prisøkning som følge av fordelsprogram. Billige flybilletter finnes over alt - også når du flyr utenfor Norge!

Eivind Roald er kritisk til at Norwegians trusler om å legge ned ruter i distriktene trolig har bidratt til en opprettholdelse av bonusforbudet.

- Det er overkapasitet på grunn av stadig større fly, med flere seter som skal fylles for enhver pris, som reduserer antallet frekvenser og ruter på marginale flystrekninger i Norge, sier Eivind Roald.

Konkurransetilsynets anbefaling identifiserer strekningene mellom Oslo og Stavanger, Bergen og Trondheim som "robuste" nok. Dette betyr at de erkjenner at hele hjemmelsgrunnlaget for bonusforbudet på disse strekningene ikke eksisterer lenger. I følge ESA er det særnorske bonusforbudet lovstridig.

SAS vil bruke noen dager på å vurdere hvordan selskapet vil forholde seg til situasjonen med forlengelse av bonusforbudet på innenriks flyreiser i Norge.

Om SAS

SAS er Skandinavias ledende flyselskap med daglige flyreiser til populære destinasjoner som London, Amsterdam og Paris. SAS er medlem av Star Alliance og kan sammen med 26 partnere tilby over 1000 reisemål i over 175 land.

For mer informasjon, besøk SAS.no.

Contacts


Subjects


Politics