PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/barneombudet-tar-feil-aktive-fedre-er-bra-6260

Barneombudet tar feil: Aktive fedre er bra!

Press release november 24, 2008 Family

Foreldrenes kamp om barna ender ofte enn før i domstolene. Årsaken til dette er i følge barneombud Reidar Hjermann at fedre ønsker mer tid med barna sine etter en skilsmisse. Farogbarn.no er ikke helt enig.

- Dette er på en måte baksiden av medaljen i likestillingen. Vi skal være glade for at far er mer på banen i de fleste tilfeller. Men hvis det fører til sterke, langvarige konflikter etter et samlivsbrudd, så er jo det klart at det er et problem for barna, sier Hjermann til NRK.

Hjermann er en klok mann, men her mener vi at han bommer litt.

Aktive fedre er bra for barna

Det er ikke det at far er mer på banen som skaper problemer for barna. Det er faktisk vitenskaplig bevist at aktive fedre er bra for barna.

Dette slår en svensk forskningsrapport ettertrykkelig fast. Gutter blir mindre utsatt for atferdsproblemer, mens jenter får færre psykiske problemer.

- Vår detaljerte oversikt over 20 års utvikling viser at barn har stor nytte av et aktivt og regelmessig engasjement fra en farsfigur, sier dr. Anna Sarkadi og ber politikere og offentlige myndigheter om å slippe fedrene til.

Konflikten mellom foreldrene skader barna

Det som skaper problemer for barn i forbindelse med samlivsbrudd, er først og fremst konflikten mellom foreldrene. En konflikt som barna, mot sin vilje, blir en brikke i.

Årsaken til dette er åpenbar. To voksne mennesker som tidligere elsket hverandre, er plutselig blitt bitre fiender. Og hensynet til barnets beste blir ofte tilsidesatt til fordel for foreldrenes sårede følelser og behov for hevn.

Å nekte far å ta del i omsorgen for barnet kan være en måte for mor å ta hevn på. Mens far kanskje hevner seg ved å nekte å betale barnebidrag.

De skadelidende blir alltid barna.

Løsningen: Sett familien først!

Å reversere likestillingen og nekte barn samvær med sine fedre, er ingen god løsning.
Løsningen bør være at foreldrene opptrer som voksne mennesker, og legger sårede følelser og barnslig egoisme til side. Først da er de i stand til å tanke på barnets og familiens beste.

Forøvrig tror vi at mange skilsmisser kan unngås ved at fedre (og mødre) er bevisste på å sette familien først. Karriere, kamerater, og fritidsaktiviteter er vel og bra. Men ikke på bekostning av familien.

Kilde: www.farogbarn.no

Contacts


Subjects


Family