PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/b%C3%B8r-du-binde-renta-23563

Bør du binde renta?

Press release april 6, 2017 Bank Lånekalkulator Rente Lån

Det er mange uromomenter i økonomien for tiden. Brexit, Donald Trump, olje-krise og mange andre faktorer gjør mange usikre på hvordan rentenivået vil utvikle seg. Sparebanken Sør registrerer en økende interesse for å binde renta.

Det er mange uromomenter i økonomien for tiden. Brexit, Donald Trump, olje-krise og mange andre faktorer gjør mange usikre på hvordan rentenivået vil utvikle seg. Sparebanken Sør registrerer en økende interesse for å binde renta.

   - Boliglånet er den største utgiftsposten for de fleste boligeiere, og naturlig nok får vi en del spørsmål rundt dette emnet, forteller Hans Jacob Brekke i Sparebanken Sør. -

Slik boligprisene har utviklet seg er det flere og flere som låner opp mot grensen av hva økonomien tåler og for disse er fastrente et fornuftig valg.

Forutsigbarhet

Sparebanken Sør gir råd om valg av fast eller flytende rente i sin blogg. Der er det forutsigbarheten som er hovedargumentet for fastrentelån.

- Om ekspertene treffer i sine beregninger, koster det akkurat like mye å ha fastrentelån som å ha flytende rente i avtaleperioden. Fastrenten settes jo etter hva de fremste økonomihodene tror renteutviklingen vil være, forklarer Brekke, - Men fastrenten er en forsikring mot større renteøkninger i avtaleperioden, slik at en slipper å engste seg for hva verdenspolitikk og oljemarked vil gjøre med privatøkonomien.

Ikke for å spare penger

Du har aldri noen garanti for at det flytende rentenivået blir høyere enn din faste rente. Historisk har fastrentene ligget over den flytende renten. 

- Det viktige for oss som rådgivere er å hjelpe kundene med å få oversikt over sin egen økonomi slik at de kan ta gode beslutninger. Mange tåler godt en renteøkning, mens for andre kan en renteøkning føre til at de må selge boligen. Det er greit å ha et bilde av hvordan rentesvingninger påvirker en selv før en velger lånetype, avslutter Brekke.

En endring i renten på 2,35 til 4,35% på et lån til 2 millioner betyr en økning i månedlig kostnad på ca 2000 kroner i følge Sparebanken Sørs lånekalkulator.

Om Sparebanken Sør

Sparebanken Sør er landets femte største norskeide sparebank med hovedkontor i Kristiansand. Banken har 440 ansatte fordelt på 33 kontorer i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark. Sparebanken Sør har en forvaltningskapital på 105 milliarder kroner.

Contacts


Subjects


Bank Lånekalkulator Rente Lån