PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/avduket-i-nidarosdomen-signingsmorgen-23223

Avduket i Nidarosdomen: ”Signingsmorgen”

Press release november 30, 2016 Nidarosdomen Signingsmorgen Samlerhuset Ross kolby

Tidligere Trondheimsordfører og leder av Riksregaliekomiteen, Anne Kathrine Slungård, avduket 9. november maleriet «Signingsmorgen» i Nidarosdomen. Maleriet symboliserer signingstradisjonen som har en tusenårig historie i Norge.

Tidligere Trondheimsordfører og leder av Riksregaliekomiteen, Anne Kathrine Slungård, avduket onsdag 9. november maleriet «Signingsmorgen» i Nidarosdomen. Maleriet symboliserer signingstradisjonen som har en tusenårig historie i Norge.

Maleriet er malt av den anerkjente kunstneren Ross Kolby, og er et uttrykk for den norske signingstradisjonen. Avdukingen fant sted i Nidarosdomen, og maleriet vil henge i Erkebispegårdens vestfløy i tilknytning til Riksregalieutstillingen.

Det er første gang konge- og dronningkronen er malt i naturlig størrelse 1:1. Symbolene på Kongen og Dronningen hviler på hver sin kroningspute i et mytisk og symboltungt landskap under stjernehimmelen slik den var over Nidarosdomen 23. juni 2016 – dagen for 25-årsjubileet for Kong Harald og Dronning Sonjas signing i 1991.

- Etter å ha portrettert de tre kongene som for alltid er knyttet til andre verdenskrig i forbindelse med 70-årsjubileet for Frigjøringen, oppsto ideen om å portrettere signingen av Deres Majesteter Kong Harald V og Dronning Sonja til 25-årsjubileet i 2016, sier kunstmaler Ross Kolby.

Det norske selskapet Samlerhuset, som også tidligere har samarbeidet med Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, finansierer denne gaven til Riksregalieutstillingen i jubileumsåret. Samlerhuset er en av Europas største aktører på samlerobjekter og eier i Det Norske Myntverket på Kongsberg.

- Vi er svært stolte av å bidra til markeringen av jubileumsåret for signingen gjennom overrekkelsen av maleriet «Signingsmorgen», sier Ole Bjørn Fausa i Samlerhuset. - Og det er ekstra gledelig at maleriet nå vil være tilgjengelig for historieinteresserte nordmenn og turister i Riksregalieutstillingen i uoverskuelig framtid.

Kunstneren beskriver det symboltunge maleriet slik.

- Kronene har vært del av flere malerier siden kongekronen ble laget på bestilling av Kong Karl Johan i 1818, men har alltid spilt en liten rolle. Jeg ønsket å portrettere kongeparet, signingen og fremveksten av en ny nasjon i ett og samme maleri, og det ble fort klart for meg at kronene var det samlende elementet, sier Kolby.

Overrekkelsen i Nidarosdomen arrangeres av Samlerhuset og Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. Direktør Steinar Bjerkestrand setter stor pris på gaven.

– Jeg husker fremdeles denne vårdagen i 1991 svært godt, og som forholdsvis ung Spesialrådgiver ved Nidaros Bispedømmekontor fikk jeg æren av å være med da kronene ble båret på plass i Nidarosdomen signingsdagen, forteller Bjerkestrand. – Kronene har også en lang historie her i Nidarosdomen, og maleriet blir en kjærkommen tilvekst til vår utstilling av Riksregaliene. Jeg ønsker å rette en stor takk til Samlerhuset og kunstner Ross Kolby for dette flotte og varige bidraget til vår markering av jubileet.

Maleriet «Signingsmorgen» skal henge i Erkebispegårdens vestfløy i tilknytning til Riksregalieutstillingen, og kan beskues av allmenheten fra og med torsdag 10. november kl. 11.

Om Kunstner Ross Kolby

Ross Kolby (f.1970) er en norsk kunstmaler, forfatter og skuespiller. Han har hatt flere separatutstillinger i både Norge og Danmark, og deltatt på en rekke kollektivutstillinger i de samme land. Han er utdannet ved Statens Kunst- og Håndverksskole i Oslo (1992-98) og ved Academica di Belle Arti i Roma, Italia (1994-95).

Kolby var bosatt i Roma fra 1994-95 og i København fra 1999-2004, der han malte og skrev, men bor i dag i Norge. I tillegg til kongeportrettene «Frigjøringskongene» fra 2015 er Kolby kjent for å ha malt en rekke omstridte bilder, og mottok drapstrusler fra katolsk hold da han i 1997 stilte ut det store, historiske verket «Mordet på Pave Johannes Paul .

Om Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) ble opprettet i 1869 for å gjenoppbygge Nidarosdomen. I dag er NDR et nasjonalt kompetansesenter for bevaring og restaurering av verneverdige bygninger i stein, og formidler historien om Nidarosdomen og Erkebispegården til omkring 400.000 besøkende hvert år.

Om Samlerhuset

Samlerhuset AS ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Selskapet er en av Europas største aktører innen samlerobjekter, eier Det norske myntverket på Kongsberg, har virksomhet i 14 land, med rundt 400 ansatte, og omsatte for godt over en milliarder kroner i 2014. Selskapet har kontorer i Norge, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Storbritannia, Slovakia, Ungarn, Irland, Belgia og Kina. Samlerhuset selger i hovedsak tradisjonelle samleobjekter som mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr mynter fra nasjonalbanker og myntverk fra hele verden. Samlerhuset er også største eier av fagmessen World Money Fair, som hvert år samler nasjonalbanker, myntverk, produsenter av mynt-teknologi og edelmetallaktører i Berlin. Selskapet er 100% norskeid. Samlerhusets formål er å skape samlerglede.

www.samlerhuset.com

Contacts


Subjects


Nidarosdomen Signingsmorgen Samlerhuset Ross kolby