PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/automatisk-kobling-lanseres-for-dolly-22726

Automatisk kobling lanseres for dolly

Press release juni 27, 2016 VBG Group Vbg Automatisk til- og frakobling Vbg group sales Mfc-kobling Bedre arbeidsmiljø VBG Norge Hengere Veiarbeid VBG MFC Dolly Otto Westli Sammenkobling

VBGs MFC-kobling, som gjør det mulig å til- og frakoble hengere automatisk, blir nå lansert for dolly. Dette gir flere muligheter for bedre arbeidsmiljø samt lavere driftskostnader og miljøbelastning.

Med VBG MFC (Multi Function Coupling) kan man til- og frakoble sin henger uten å forlate førerhuset. Ved å trykke på kontrollpanelet startes automatisk tilkobling og frakobling av alle funksjoner – pneumatiske, elektriske og hydrauliske. Nu lanseres MFC i en versjon for dolly. 

Også et sikkerhetsspørsmål

Å forlate førerhuset i forbindelse med tilkobling og frakobling kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, for eksempel ved veikanter, veiarbeid og terminaler. 

 – I tillegg til risikoen for kollisjon ligger fare for skader når du går inn og ut av førerhuset. Med MFC trenger du ikke å gå ut og koble strøm, luft og hydraulikk ettersom alt er innbygget i koplingen og kobles automatisk, sier Hans Otto Westli, administrerende direktør i VBG Norge. 

Bedrearbeidsmiljø og mindre vedlikehold

Med VBG MFC kan du rolig fra førerhuset følge alt som skjer. 

– MFC-brukere rapporterer at forbedringene av arbeidsmiljøet bidrar til å beholde dyktige sjåfører og støtter rekruttering av nye, forklarer Hans Otto Westli. 

Han påpeker at MFC er bygget for å sikre en stabil, dis-fri og praktisk sammenkobling med høy kjørekomfort. Fordi koblingen er dis-fri finnes ingen bevegelse mellom bil og tilhenger. Ifølge produsenten, kan du selv merke om det er en ubalanse i hjul eller tilhenger. Dette reduserer vedlikeholdskostnader, siden problemet kan oppdages i tide. 

Rask tilbakebetaling

VBG MFC gir flere muligheter for tidsbesparelser. Den mest åpenbare er at tilkoblingen og frakoblingen skjer mye raskere. Faktisk spares flere minutter hver gang, noe som til slutt bidrar til å øke inntjeningen. 

– Erfaringer fra brukere av MFC viser en rask avkastning på investeringen. Dette skyldes økt effektivitet, økt konkurransekraft og reduserte vedlikeholdskostnader. Raskere tilkobling og frakobling sparer tid, drivstofforbruk og miljøbelastning. Til syvende er det til fordel for bunnlinjen, fastslår Hans Otto Westli. 

Fakta: VBG GROUPomfatter produksjons- og salgsselskaper i Europa, India og USA. Konsernet er delt inn i tre forretningsområder, VBG TRUCK EQUIPMENT, EDSCHA TRAILER SYSTEMS og RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som markedsføres under kjente og sterke navn.www.vbggroupsales.eu

Subjects


VBG Group Vbg Automatisk til- og frakobling Vbg group sales Mfc-kobling Bedre arbeidsmiljø VBG Norge Hengere Veiarbeid VBG MFC Dolly Otto Westli Sammenkobling
VBG MFS NO
Download | 0,09 MB | .pdf

VBG MFS1k
VBG:s MFC-koppling, som möjliggör automatisk till- och frånkoppling av efterfordon, lanseras nu även till dolly. Foto: PR
Download | 0,21 MB | 2608 x 3460 | .jpg

VBG MFS2k
Du slipper att gå ur hytten och ansluta el, luft och hydraulik då allt är inbyggt i kopplingen och ansluts automatiskt. Foto: PR
Download | 0,87 MB | 1238 x 1772 | .jpg

VBG MFS3k
Med en knapptryckning på manöverpanelen startas till- och frånkoppling av samtliga funktioner – pneumatik, el, och hydraulik. Foto: PR
Download | 0,7 MB | 609 x 1804 | .jpg

VBG MFS4k
VBG MFC är byggd för att säkerställa en stabil, glappfri och bekväm sammankoppling med hög körkomfort. Foto: PR
Download | 0,58 MB | 460 x 600 | .jpg

Zip and download all files