PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/attraktiv-mulighet-for-%C3%A5-opprette-nuf-selskaper-via-danmark-18333

Attraktiv mulighet for å opprette NUF-selskaper via Danmark

Press release juli 2, 2014 Aksjeselskap Selskap Grundere Etablerer

Det koster i dag 30 000 kr i ansvarlig kapital å etablere et aksjeselskap i Norge, men du får akkurat de samme mulighetene med et norsk NUF-selskap som etableres som en filial av et dansk IVS-selskap. Fordelen er at du slipper å stille med kapital

Jesper Madsen, Regionansvarig ReXKern
Hvis du vil vite mer, kontakt Jesper Madsen, Regionansvarig ReXKern på telefon +4723960539 eller på [email protected]

Å opprette et selskap krever en del omkostninger, og som fersk etablerer har du også nok av administrative utgifter. Det koster i dag 30 000 kr i ansvarlig kapital å etablere et aksjeselskap i Norge, men du får akkurat de samme mulighetene med et norsk NUF-selskap som etableres som en filial av et dansk IVS-selskap. Fordelen er at du slipper å stille med kapital

Hvert år etableres det mer enn 3 000 ”norskregistrert filial av utenlandsk selskap” (NUF-selskaper). Det foregår i dag nesten utelukkende via britiske limited-selskaper, men nå kan ReXKern tilby nordmenn å opprette en filial av et dansk IVS, som er en type dansk 1 € aksjeselskap. Da er det ikke nødvendig å ha ansvarlig kapital, og man slipper den omstendelige kontakten med britiske myndigheter.

Enklere og billigere å være etablerer

”De mer enn 3000 nordmenn som hvert år benytter seg av muligheten til å etablere et NUF via et britisk limited-selskap, aksepterer samtidig at de må inngå et komplisert samarbeid med britiske myndigheter. En stor del av den økonomiske fordelen som ligger i å opprette denne typen selskaper, forsvinner i rådgivning som utelukkende har med juridiske og språklige barrierer å gjøre. Slik er det ikke når man arbeider via Danmark”, sier Jesper Madsen, som regionssjef i ReXKern. Danmark og Norge bygger sin selskapsrett på de samme tradisjonene, og kontakten med danske myndigheter minner mye om kontakten med norske. Det gjør det enklere for etablerere å starte egen virksomhet, i og med at man slipper minimumskapital og ikke har revisorplikt. Dessuten unngår man ”company secretary” og ”annual returns”, forhold som gjør at et NUF av et dansk selskap er enklere å arbeide med enn et NUF av et engelsk LTD.

Stort potensial for en slik løsning

Det er den danske regjeringen som har vedtatt å lage IVS-selskaper for å sette i gang veksten. IVS-selskaper er en ny type aksjeselskap, men man behøver i motsetning til et normalt aksjeselskap ikke de vanlige 30.000 kronene i startkapital.


ReXkern vurderer markedet for å etablere norske datterselskaper av danske IVS-selskaper som svært stort:

”For øyeblikket er vi de første og eneste som tilbyr denne unike løsningen i Norge. Vi har allerede mange kunder, og de første selskapskonstruksjonene er nå aktive i Norge. På bakgrunn av den stigende etterspørselen forventer vi å kunne dekke omtrent 10 prosent av markedet for NUF-registrering i løpet av 2010,” forteller Lev Korolev,

ReXKern har siden 1999 hjulpet norske gründere å etablere forretninger internasjonalt. Vårt hovedkontor finner du på Amagertorv  på Strøket i det sentrale København.

Kontakt regionssjef Jesper Madsen, hvis du vil vite mer på telefon +4723960539 eller på [email protected]

Subjects


Aksjeselskap Selskap Grundere Etablerer




Jesper Madsen, Regionansvarig ReXKern
Hvis du vil vite mer, kontakt Jesper Madsen, Regionansvarig ReXKern på telefon +4723960539 eller på [email protected]
Download | 0,26 MB | 800 x 654 | .jpg

Zip and download all files