PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/arbeidsglede-er-drivstoffet-i-ditt-arbeidsliv-22927

Arbeidsglede er drivstoffet i ditt arbeidsliv

Press release september 13, 2016 Ledelse Økonomisk vekst Mini mba ledelse Arbedsglede Leder som motivator Probana Business School Motivasjon Bunnlinjen

Motiverte medarbeidere er både effektive og glade. Men hvordan motiverer og skaper man arbeidsglede på arbeidsplassen? Det som motiver en person er ikke nødvendigvis det samme som motiverer en annen, dette fordi vi mennesker er ulike og har ulike referansepunkter og verdier. Høyere lønn kan eksempelvis være motiverende for noen, mens for andre er det ikke materielle faktorer som motiverer, men immaterielle, så som økt ansvar, anerkjennelse, nye muligheter osv. Det at vi alle ikke motiveres av det samme gjør at det kan være vanskelig å danne et felles utgangspunkt for motivasjon hos medarbeiderne. Men med kunnskap om ulike typer motivasjon, og hvordan disse anvendes er mye gjort. På den andre siden utgjør også arbeidsmiljø og kultur på arbeidsplassen viktige motivasjonsfaktorer. Da det er disse omgivelsene medarbeiderne omgir seg med daglig. Motivasjon og arbeidsglede er derfor ikke ensbetydende med noe individuelt, arbeidsglede og motivasjon er også noe man kan skape sammen i fellesskap.

Createsend3

Hvis sykefraværet på arbeidsplassen skal ned, er det nødvendig å rette fokus på arbeidsgleden. Flere undersøkelser viser at arbeidsgleden kan kobles direkte sammen med en virksomhets økonomiske resultater, med andre ord kan arbeidsglede sees på bunnlinjen. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at situasjonen i arbeidsmarkedet også kan påvirke utfallet av arbeidsglede. Eksempelvis i nedgangstider med høy ledighet vil medarbeidere kunne vegre seg for å uttrykke misnøye i frykt for å bli den neste som må gå. Et annet viktig moment man må være oppmerksom på er hvordan man stiller spørsmål i en undersøkelse om arbeidsglede. Man må våge å stille spørsmål om medarbeidernes faktiske opplevde arbeidsglede, og være åpne for kritikk. Eksempelvis kan det være fristende å stille spørsmål om engasjement, men engasjement og arbeidsglede er ikke to sider av samme sak.
 
Mange sjefer evner dessverre ikke å skape rammer som sikrer at den enkelte medarbeider er tilfreds og realiserer sitt personlige potensiale. Dette fordi mange ledere ikke er utdannet til å være ledere, og dermed ikke besitter den rette kompetansen og kunnskapen til å stille seg til disposisjon for medarbeiderne. Å jobbe skal være gøy, det skal opplever som meningsfullt og noe man gjør for å realisere seg selv. Et godt samarbeidsmiljø mellom kollegaene er viktig for å kunne oppnå dette. Kultur, verdier og mål, samt hvordan organisasjonen er strukturert er avgjørende faktorer for et godt samarbeidsklima innad i virksomheten. 
Lederen skal ikke fokusere på og søke å bidra til arbeidsglede for idealismen og de blåøyde ansatte. Lederen skal derimot gjøre det fordi det er god business, da det gir gode resultater. Flere undersøkelser viser at glade ansatte er mer produktive, innovative og serviceinnstilte. Man bruker en stor del av sitt voksne liv på å jobbe og på arbeidsplassen, derfor har det stor betydning for hverdagen at man er fornøy med jobben man har og ikke minst arbeidsplassen.
 
En arbeidsplass kan godt være velfungerende selv om et par medarbeidere ikke er 100 prosent fornøyd. Men hvis lederen er uengasjert er det et alvorlig problem, som virksomheten må ta tak i.
Start din utdannelse i dag og få kunnskap om hvordan du motiverer og får det beste ut av dine medarbeidere, samt hvordan du selv som leder kan bidra til arbeidsglede og et godt arbeidsmiljø. Les mer om Mini MBAen og kursforløpet på www.probana.no 

Subjects


Ledelse Økonomisk vekst Mini mba ledelse Arbedsglede Leder som motivator Probana Business School Motivasjon Bunnlinjen