PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/alt-for-mange-ledere-har-ikke-blitt-utdannet-til-%C3%A5-lede-23021

Alt for mange ledere har ikke blitt utdannet til å lede

Press release oktober 19, 2016 Mini MBA Utviking Ledelse Probana Kompetanse Vekst

Mange ledere klarer ikke å skape rammene for å sikre at den enkelte medarbeideren er tilfreds og realiserer sitt personlige potensiale.

Alt for mange ledere har ikke blitt utdannet til å lede
Alt for mange ledere har ikke blitt utdannet til å lede

Samfunnet er i vekst. Det betyr blant annet at flere både små, mellomstore og store bedrifter ansetter flere nye medarbeidere på alle nivåer. Etterspørslene etter de skarpeste hjernene øker, og som en naturlig konsekvens av dette stiller medarbeidere på alle nivåer høyere krav. Ledere ønsker videreutdanning for å nå nye høyder, og medarbeiderne ønsker å arbeide under dyktig ledelse. Dersom disse ønskene ikke blir oppfylt vil mange finne en ny arbeidsplass. God ledelse er derfor ikke bare avgjørende for bedriftens bunnlinje, men også for å fastholde og tiltrekke dyktige medarbeidere.

God ledelse er avgjørende for bedriftens vekst og attraksjon som arbeidsplass. Som mennesker tiltrekkes vi av gode ledere som klarer å motivere, utvikle og samle. Det er med andre ord essensielt at bedriften utvikler gode ledere.

Utviklingen av bedriftens ledere - og bedriften selv - krever kontinuerlig ny inspirasjon, viten og konkrete verktøy. Det leverer PROBANAs internasjonale Mini MBA som har blitt en ettertraktet lederutdannelse hos mange ledere i offentlige og private bedrifter.

Invester i din fremtid som mange andre nordmenn har gjort og bli del av et stort ledernettverk. Les mer på www.probana.no.

Subjects


Mini MBA Utviking Ledelse Probana Kompetanse Vekst
Zip and download all files