PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/alt-for-mange-ledere-er-ikke-utdannet-til-%C3%A5-v%C3%A6re-ledere-22700

Alt for mange ledere er ikke utdannet til å være ledere!

Press release juni 20, 2016 Ledelse Ledelse og kommunikation Arbeidsledighet Probana Kunnskap Lederkurs Menneskelig kapital Internasjonal Mini MBA

Mange sjefer evner dessverre ikke å skape rammene som er nødvendige for at den enkelte medarbeider er tilfreds og dermed har grunnlaget for å realisere sitt personlige potensiale.

Situasjonen i arbeidslivet har endre seg fra lav arbeidsledighet til høy arbeidsledighet, og nedgang i oljen. Endring er imidlertid en mulighet for vekst hvis man tør å satse. Vi ser at privatpersoner tør å satse å investere i seg selv og egen fremtid ved å skaffe seg kunnskap som gjør det mulig å tre inn i roller i andre sektorer. Arbeidsgiverne på den andre siden, er mer tilbakeholdene. Logikken om nøktern pengebruk i nedgangstider er logisk, men studier viser imidlertid at det er nettopp i nedgangstider det er nødvendig å investere i de ansatte og deres kompetanse. Dette fordi realiteten i dagens arbeidsmarked er at de ansatte ofte er virksomhetens viktigste ressurs, og gjennom sin kompetanse og sine erfaringer utgjør medarbeiderne derfor virksomhetens menneskelige kapital.

Investerer man ikke i denne kapitalen risikerer man at medarbeiderne søker seg til virksomheter som ser verdien av å investere i deres menneskelige kapital. God ledelse er derfor ikke utelukkende avgjørende for virksomhetens bunnlinje, men i høy grad også for å være i stand til at fastholde og tiltrekke dyktige medarbeidere. Blant annet fordi medarbeidere i dagens arbeidsmarked i det lange løp ikke motiveres av lønn, men av mulighet for utvikling, ansvar, anerkjennelse og selvoppfyllelse.

For å ivareta medarbeiderne er det viktig at lederen er klar over dette, og hvordan han eller hun gjennom sin ledelse kan være med på å skape de rammene som er nødvendig for at medarbeideren er tilfreds, og opplever at det er rom for å realisere eget potensiale. Hvordan man gjennom sin ledelse gjør dette i praksis er imidlertid enklere sagt enn gjort. Dette fordi ledelse i dag handler om å stille seg til rådighet for medarbeiderne og ikke å gi ordre. For å kunne stille seg til rådighet for medarbeideren er det nødvendig å lytte til medarbeiderens behov. Men hva skal man lytte etter og hvordan skal man tolke det medarbeideren sier, og kanskje viktigst hvordan skal man handle? Dette og mer om kommunikasjon, konflikthåndtering og ledelse av selvledende medarbeidere rettes det fokus mot i bl.a modul 4 og 6.

Noen ledere vil kanskje stille seg spørsmålet; hvorfor skal vi investere i medarbeiderne og sende de på, kurs når de mest sannsynlig ikke jobber her om 5 år? Motsatt kan man spørre seg; hvor mange dyktige medarbeidere har vi i virksomheten om 5 år, om vi ikke investerer i deres kompetanse?

Utviklingen av virksomhetens ledere - og dermed også virksomheten selv - krever kontinuerlig ny inspirasjon, kunnskap og konkrete verktøy. Det leverer PROBANAs internasjonale Mini-MBA som er blitt en ettertraktet lederutdannelse blant mange ledere i offentlige og private virksomheter. Les mer om dette på www.miniba.no.

Subjects


Ledelse Ledelse og kommunikation Arbeidsledighet Probana Kunnskap Lederkurs Menneskelig kapital Internasjonal Mini MBA