PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/advokatbransjen-bruker-mini-mba-en-18480

Advokatbransjen bruker Mini MBA-en

Press release juli 24, 2014 Ledelse Teamwork Mini MBA Probana Business School Utvikling Advokat Karrieren Utdanning Innovasjon Utfordring

Den tradisjonelle advokatrolle gjennomgår en kraftig forvandling. Det skyldes bl.a. et stort generasjonsskifte i bransjen da mer enn halvdelen av de nåværende advokater går av med pensjon i løpet av 10-15 år. Det skaper store ledelsesmessige utfordringer i bransjen.

Shutterstock 46799464 krisekommunikation

Advokatbransjen er berømt og beryktet for arbeidsuker på 80-100 timer samt et manglende fokus på menneskelige og ledelsesmessige kompetanser, men bransjen gjennomgår nettopp nå store forandringer på disse områdene.

Det skyldes bl.a. ovenstående problematikk som kulminerer med at mange unge advokater ikke søker jobb i advokatbransjen. De unge advokater er ikke lengre tilfreds med en høy lønn. De vil også ha faglige utfordringer som kan utvikle dem og gi dem fart i karrieren. Dessuten er det blitt nødvendig at advokatene nå også skaper produktutvikling og innovasjon. Det stiller store krav til bransjen og dens ledelse.

Mange advokatvirksomheter har derfor begynt å tenke ledelse på en helt ny måte. Lederne lytter mer til deres medarbeidere og søker å finne ut av hvilke utfordringer og behov de opplever i deres hverdag. Det er også kommet et økt fokus på teamwork som er bransjens primære arbeidsform da svært få personer besitter evnene, den nødvendige innflytelse og energi til å alene føre en advokatvirksomhet til suksess. Samtlige større advokatkontorer har i dag en HR-avdeling og noen advokatvirksomheter har ytterligere ansatt en administrerende direktør uten en juridisk bakgrunn.  

Hos PROBANA bifaller vi utviklingen i advokatbransjen og vil gjerne hjelpe denne ytterligere på vei så bransjen unngår eksempler på ledere som ikke klarer å motivere og engasjere deres medarbeidere, fordi de ikke interesserer seg for deres medarbeideres hverdag. Samtidig anerkjenner PROBANA at det et stigende behov for å ha kjennskap til moderne ledelsesprinsipper i advokatbransjen.

 Les mer om Mini MBA-en på: http://probana.no

Subjects


Ledelse Teamwork Mini MBA Probana Business School Utvikling Advokat Karrieren Utdanning Innovasjon Utfordring