PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/8-av-10-velger-videreutdanning-via-nettstudier-23098

8 av 10 velger videreutdanning via nettstudier

Press release november 3, 2016 Nettstudier Nki nettstudier Etterutdanning Videreutdanning

Nettstudier er veldig populært når arbeidstakere skal velge etter- og videreutdanning, viser tall fra en undersøkelse utført av TNS Gallup.

8 av 10 ønsker nettstudier
En undersøkelse gjort av TNS Gallup, på oppdrag fra organisasjonen Fleksibel utdanning, viser at et stort flertall av de som ønsker å ta etter- og videreutdanning, kan tenke seg å gjøre dette via nettstudier. Mer enn halvparten av befolkningen mellom 25 og 60 ønsker å ta videreutdanning, og av disse er det hele 77 % som kan tenke seg å gjøre dette via nettstudier. 

Andre funn i undersøkelsen, viser at kvinner er mer innstilt på Videreutdanning enn menn. 57 % av de spurte kvinnene ønsker å videreutdanne seg, mens det er 50 % av mennene som ønsker det samme. I aldersgruppen mellom 25 og 29 år, er det hele 72 % som ser behov for å ta videreutdanning, mens bare 37 % av de spurte i aldersgruppen 45 til 60 år ser behov for videreutdanning. Den store forskjellen i ønske om etter- og videreutdanning mellom de yngste og de eldste arbeidstakerne, kan henge sammen med at de yngre i større grad føler at videreutdanning gir muligheter for opprykk og nye, spennende arbeidsoppgaver.

Det er ikke bare yrkesaktive som ser verdien av å gå på skole. Også blant pensjonister og trygdede, er det en betydelig interesse for videreutdanning. Tre av ti pensjonister og trygdede ønsker videreutdanning, og av disse er det hele 70 % som kan tenke seg å ta utdanning på nett.

Nettstudier ved NKI
Ved NKI nettstudier, har vi studenter i alle aldre. Vi tilbyr etterutdanning på flere nivåer fra yrkesrettede kurs til studier på fagskole- og høyskolenivå. Studier ved fagskole er veldig populære. Disse studiene gir de som har yrkeserfaring innenfor et felt, mulighet til å formalisere kunnskapen sin. Nettstudier er et godt alternativ til tradisjonell utdanning, og gir deg frihet til å studere når du vil, hvor du vil, i ditt eget tempo. - Vi tilbyr fleksibiliteten som trengs slik at det blir mulig å kombinere etterutdanning med jobb og familie, sier Wenche Halvorsen, Administrerende direktør ved NKI Nettstudier. - Vi oppfatter at mange av de som velger å ta etterutdanning på nett, gjør dette for å kunne søke på nye og enda mer utfordrende jobber i etterkant, avslutter hun.


Om NKI Nettstudier
NKI ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største fagskole på nett. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning og kursvirksomhet. NKI tilbyr i dag mer enn 350 studiemuligheter innen de fleste fagområder.

Følg NKI på blogg, Facebook og Instagram

Contacts


Subjects


Nettstudier Nki nettstudier Etterutdanning Videreutdanning