PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/7-kjappe-tips-til-bedre-unders%C3%B8kelser-p%C3%A5-mobil-15616

7 kjappe tips til bedre undersøkelser på mobil

Press release april 22, 2013 IT

4 av 5 respondenter gjennomfører spørreundersøkelser på mobile enheter, men få virksomheter tilpasser sine undersøkelser til den virkeligheten. QuestBack lister opp 7 tips til hvordan det bør gjøres.

Den mobile revolusjonen er ikke lenger noe en tror kommer. Vi er midt oppe i den, og QuestBack, som er spesialister på online spørreundersøkelser og feedback management rapporterer at så mye som 82 % åpner spørreundersøkelsene fra en mobil enhet.

  - Hvis du åpner mailen din på mobilen er det sannsynlig at kundene og medarbeiderne dine gjør det samme, sier Carina Meland, markedssjef i QuestBack – og da bør du tenke mobil når du sender ut en kundeundersøkelse, medarbeiderundersøkelse eller lignende.

7 tips for å optimalisere undersøkelser for mobil

Her er Questbacks tips til å lykkes med mobile undersøkelser

1. Husk at skjermen er mindre på mobile enheter,så bruk derfor en mal som er mobilvennlig. Et godt tips et å skreddersy en egen grafisk bakgrunn for din bedrift, som ikke tar oppmerksomheten vekk fra spørsmålene du ønsker å få svar på.

2. Bruk spørsmål som er tilpasset “touch screen”og er enkle å svare på. Bruk av symboler som for eksempel smilefjes, terninger og lignende kan gjøre det til en morsommere opplevelse for mottakeren.

3. Styr unna spørsmål som krever lange tekstsvarda mange mottakere vil oppfatte dette som komplisert og/eller tidkrevende å fullføre. Hvis du likevel velger å bruke dette svaralternativet så vil du kunne risikerer en lavere responsrate på din undersøkelse. Spørsmål med enkle og korte svar fungerer bra.

4. Husk at undersøkelsestretthet kan påvirke responsraten.Pass derfor på at undersøkelsen din ikke er for lang, og at du kun stiller nødvendige spørsmål. Opplagte spørsmål eller spørsmål som CRM- eller HR-/personalsystemet har svar på bør unngås.

5. Bruk forhåndsvisningsfunksjonenslik at du ser hvordan mottakeren vil se den ferdige undersøkelsen. På denne måten kan du justere og oppnå en optimal undersøkelse for alle typer mobile enheter.

6. Tenk kontekst og utnytt mulighetene du får tilgang til med mobile undersøkelsermht. å engasjere din målgruppe.

  • 59 % av kundene bruker smarttelefonen når de står i kø
  • 43 % bruker mobil på vei til jobb eller skole
  • 48 % bruker den når de spiser
  • 64 % er på Internett via smarttelefonen når de pendler

7.   Fire viktige områder hvor bedrifter utnytter mobile undersøkelser med stor suksess:

  • Få tilbakemeldinger i sanntid.
  • Få tilgang til respondenter som det er vanskelig å nå, som for eksempel forretningsreisende og unge menn
  • Minimer tidsavstanden fra den virkelige opplevelsen til man svarer på undersøkelsen, noe som vil gi et mer nøyaktig hendelsesbilde
  • Få bedre datakvalitet. Ved å bruke en QR-kode for å innhente tilbakemeldinger sikrer du at respondenten er relevant for undersøkelsen

QuestBack presiserer også at undersøkelser som blir åpnet på mobile enheter sannsynligvis ikke blir besvart eller fullført på andre enheter ved senere tidspunkt. Klarer en ikke å engasjere respondentene på mobil, så har en mistet dem.

Om QuestBack

QuestBack AS er Europas ledende tilbyder av Enterprise Feedback Management, online spørreundersøkelser og andre webbaserte tjenester for relasjonsutvikling gjennom innhenting, analyse og oppfølging av forretningskritisk informasjon.

QuestBack er et norsk selskap med kontorer i totalt 19 land. Hovedkontoret ligger i Oslo. Selskapet betjener i dag over 5000 kunder på tvers av alle bransjer og industrier.

Subjects


IT