PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/5-nytt%C3%A5rsforsetter-for-bedre-feedback-12902

5 nyttårsforsetter for bedre feedback

Press release januar 9, 2012 PR

Feedback Management spesialistene i QuestBack har satt opp 5 nyttårsløfter for dem som ønsker å lykkes bedre med kunde- og medarbeiderundersøkelser

Norske QuestBack har som mål å gjøre bedrifter og organisasjoner bevisste på hvordan de kan bruke spørreundersøkelser og feedbacksystemer til å forbedre seg. Derfor har de satt opp 5 forsetter for 2012, som de ønsker at alle som jobber med feedback skal følge.

- Nyttårsforsetter handler om å få til gode vaner og kvitte seg med de dårlige. Vi håper denne lista kan sette i gang noen gode vaner hos dem som er opptatt av å utvikle organisasjonen sin, forteller Daniel Vadet Hansen, markedsdirektør i QuestBack.

5 forsetter for bedre spørreundersøkelser

1: Spør oftere

Alt for mange lar det gå for lang tid mellom hver interaksjon de har med kunder og medarbeidere.  Det er mye lettere å styre kundelojalitet, medarbeidertilfredshet og Lederutvikling om man gjør hyppige målinger.

2: Vær mer spesifikk

For at feedbacken skal være egnet til å lage handlingsplaner og lede til forbedringer, må spørsmålsstillingen være konkret. Ikke bare spør ”Hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen på en skala fra 1 til 10?” når du kan spørre ”Hva bør din leder starte/slutte med for å forbedre arbeidssituasjonen?”

3: Fortell hvordan feedbacken vil bli brukt

Responsraten øker når folk forstår hvorfor de blir bedt om å svare på spørreundersøkelser. I en kundeundersøkelse: Fortell kunder at dere holder på å lage en ny versjon av produktet, eller å utvikle beste praksis innen kundeservice.  Ved å gi folk en referanseramme for undersøkelsen blir også svarene mer konkrete og målrettede.

4: Ikke kast bort egen eller andres tid

Ha respekt for respondentens tid. Ikke gi dem lange spørreskjema og irrelevante ”nice to know” spørsmål.  Gjør heller kjappe undersøkelser oftere og bruk kreftene på å gjøre noe med feedbacken. Det sparer også den som utfører undersøkelsen for masse tid.

 5. Implementer!

Ikke spør for å spørre. Gjør noe med tilbakemeldingene dere får og fortell at dere har gjort det. Da ikke bare realiseres verdien av spørreundersøkelsen, men en synliggjør for organisasjon og kunder at en tar feedback på alvor.

Om QuestBack

Norskeide QuestBack er Europas ledende leverandør av feedbackløsninger med mer enn 5000 kunder på tvers av alle bransjer og bedriftsstørrelser.

I tillegg til fleksible verktøy for online spørreundersøkelser og kundedialog, jobber QuestBack mye med kunnskapsoverføring slik at kundene får mer verdi av bruken av verktøyene.

Contacts


Subjects


PR