PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/4-fokusomr%C3%A5der-for-en-vellykket-medarbeiderunders%C3%B8kelse-14596

4 fokusområder for en vellykket medarbeiderundersøkelse

Press release november 23, 2012 Business

Medarbeiderundersøkelser er mange lederes eneste mulighet til å få overblikk over hvordan de ansatte har det på jobben og om en faktisk lykkes med det lederskapet en prøver å gjennomføre. QuestBack, som spesialiserer seg på Feedback Management har satt opp 4 fokusområder som de mener enhver slik spørreundersøkelse bør inneholde.

Medarbeiderundersøkelserer mange lederes eneste mulighet til å få overblikk over hvordan de ansatte har det på jobben og om en faktisk lykkes med det lederskapet en prøver å gjennomføre. QuestBack, som spesialiserer seg på Feedback Management har satt opp 4 fokusområder som de mener enhver slik spørreundersøkelse bør inneholde.

Mange av oss tilbringer hoveddelen av vår våkne tid på jobb. Det er da essensielt at det som vi gjør oppleves som meningsfullt. Dyktige ledere gjennomfører derfor jevnlige undersøkelser for å fange opp misnøye og finne forbedringsområder.

- Det går lengre og lengre tid mellom hver gang vi støter på virksomheter som ikke gjør slike undersøkelser, men de finnes. OG de går glipp av mye verdifull informasjon om hva som skal til for å lykkes enda litt bedre, forteller Allan Slotta-Andreassen, Managing Partner i QuestBacks eget konsulentselskap.

Hovedpunkter en medarbeiderundersøkelse bør dekke

QuestBack er markedsledende på spørreundersøkelser i Europa og har satt opp 4 hovedpunkter de mener en undersøkelse om medarbeidertilfredshet bør inneholde:

Kontroll og krav til eget arbeid – Det er viktig med balanse mellom mestringsfølelsen og de krav som stilles til hver enkelt. Dette er et område med relativt stor innvirkning på den totale tilfredsheten.

Samarbeid og informasjon – Hvordan fungerer samarbeidet med andre i avdelingen og hvordan fungerer kommunikasjons- og informasjonsutvekslingen i virksomheten.

Relasjon til nærmeste leder – Personen man rapporterer til er med å skape rammebetingelsene for både utøvelse av jobben og oppfattelsen av virksomhetens mål.  

Arbeidsglede– Litt mer overordnet hvordan man faktisk har det på jobb og sannsynligheten for å anbefale arbeidsplassen til andre. Dette forteller mye om fremtidig lojalitet.

- Det viktigste er at en gjør noe med resultatene fra undersøkelsen. Bruk tid på å finne ut hva den enkelte leder og ansatt kan bidra med, hva som ligger på gruppenivå og hva som er mer strategisk/overordnet, oppfordrer Slotta-Andreassen.

 - Vår anbefaling er å gjøre slike målinger regelmessig, slik at en kan gjøre kontinuerlige forbedringer og oppklare misoppfattelser. Går det for lenge mellom hver gang risikerer du at misnøye eller feilinformasjon sprer seg og slår rot før du får tatt tak i det, avslutter QuestBack-representanten.

Om QuestBack

QuestBack AS tilbyr webbaserte tjenester for relasjonsutvikling gjennom innhenting, analyse og oppfølging av forretningskritisk informasjon. QuestBack er et norsk selskap med kontorer i totalt 19 land. Hovedkontoret ligger i Oslo. Selskapet betjener i dag over 5000 kunder på tvers av alle bransjer og industrier.

Contacts


Subjects


Business