PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/2012-gir-maks-flaks-13400

2012 gir maks flaks

Press release april 13, 2012 Motor & Transport

Fredag den trettende har rykte på seg for å være en ulykkesdag. Men skal vi tro statistikk fra forsikringsselskapene er det mindre grunn til å bekymre seg på denne dagen, enn på andre tilsvarende dager. Da er det flaks at vi i 2012 har maksimalt antall «ulykkesdager» - årets andre fredag den 13. kommer denne uken.

Bil gjenneom vegg codan forsikring

- Tallene tilsier at det faktisk er færre ulykker på fredag den trettende enn det er i snitt ellers, både om vi ser på fredager spesielt, eller ukedager generelt. I 2012 får vi totalt tre fredag 13., så det kan jo tyde på gode nyheter både for forsikringsbransjen og folk flest, ler Mari Bræin Faaberg, informasjonssjef i Codan Forsikring.

Trygg-Hansa, Codans svenske søsterselskap, har analysert over to millioner anmeldte svenske forsikringsskader fra de siste fem årene og sammenliknet hvor mange skader som har falt på de ulike ukedagene. Resultatet viser blant annet at det skjer nesten syv prosent færre skader på fredag den trettende sammenliknet med en gjennomsnittlig dag gjennom året, samt at det skjer nesten tre prosent færre skader på fredag den trettende sammenliknet med alle andre fredager.

En stikkprøve hos forsikringsselskapet Codan viser samme trend for Norge: fredag 13. har færre skader enn snittet for fredager i den perioden på året fredag 13. falt på både i 2010 og 2011.

Men grunnen til dette er det vanskelig å si noe om.

- Det kan jo selvfølgelig være avhengig av hvilken årstid fredag den trettende havner på, men det kan vel så gjerne være fordi folk er litt mer observante på en slik dag, sier Faaberg.

Om fredag den 13. fra Wikipedia: 
I Norge er det ingenting som tyder på at dagen var regnet som uheldig før på 1800-tallet. Det finnes heller ikke kilder som kan fortelle hvordan denne oppfatningen startet, men i kristen tradisjon har fredagen lenge vært sett på som en uheldig dag fordi Jesus døde på en fredag. Langfredag har vært sett på som en spesielt uheldig dag. Tallet 13 har vært oppfattet som et uheldig tall i mange kulturer fordi det er et usymmetrisk oddetall. 

For mer informasjon, kontakt: 
Mari Bræin Faaberg, informasjonssjef Codan Forsikring 
Mobil: +47 94 52 44 96 
E-post: [email protected]

Om Codan Forsikring 
Codan Forsikring tilbyr alt fra ulike bilforsikringer til barneforsikringer og reiseforsikringer, samt et bredt spekter av forsikringer til bedriftsmarkedet.

Forsikringskonsernet Codan tilbyr forsikringer primært gjennom nasjonale varemerker som Codan i Danmark og Norge og Trygg-Hansa i Sverige. Codan-konsernet er 100 % eiet av RSA og Codan er i dag en viktig hjørnestein i det internasjonale forsikringskonsernet med ca. 20 millioner kunder i flere enn 130 land.

Contacts


Subjects


Motor & Transport