PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/19-personer-reddet-fra-r%C3%B8ykfylte-hus-21529

19 personer reddet fra røykfylte hus

Press release august 10, 2015

Så langt i år har Sector Alarm rykket og reddet ut 19 personer som sov i røykfylte hus.

 

Ferske tall for årets seks første måneder bekrefter at boligalarm redder liv og reduserer risikoen for uønskede hendelser. Så langt i år har Sector Alarm rykket og reddet ut 19 personer som sov i røykfylte hus. Det er seks flere enn i samme periode i fjor.

Mange sovner fra mat på komfyren

Totalt i hele 2014 hjalp vi ut 34 personer som sov i røykfylte hus, det er over 60 prosent flere enn i 2013. Økningen har dels sammenheng med at stadig flere har boligalarm og dels at flere sovner fra mat på komfyren.

-God teknologi, lang erfaring og profesjonell bemanning sikrer rask og riktig reaksjon til kundene, sier administrerende direktør Viggo Skeisvoll i Sector Alarm.

Tidlig varsling

-Hovedhensikten for en boligalarm med brannvarsling er tidlig varsling ved brann eller tilløp til brann, gjennom dette redder boligalarmbransjen hvert år mange liv og avverger hendelser som kunne utviklet seg til noe mer alvorlig, sier Runar Karlsen som er Fagsjef Sikkerhetsbransjen i NHO Service. -Vi mener en boligalarm med brannvarsling gir kunden bedre kvalitet og sikring enn ordinære brannvarslere. Ikke minst på grunn av reaksjonsapparatet som igangsettes ved utløst alarm.

Halv million sover uten

I følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er det generelt en stabil høy dekning av fungerende røykvarslere i norske boliger, men fremdeles sover omtrent 500 000 nordmenn uten mulighet til å bli varslet ved brann (på grunn av defekte røykvarslere).

Røykvarsler tilknyttet alarmsentraler og nye avanserte brannvarslere med kameraer varsler sentralene om røykutvikling. Den tekniske utviklingen har også bidratt til at alarmstasjonen på en bedre måte leser alarmsignalene. De kan derfor enklere igangsette et riktig reaksjonsapparat tilpasset den aktuelle hendelsen.

Les også: Talentfabrikken Sector Alarm: Jobb til mange