PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/%C3%B8kte-krav-til-ledere-21673

Økte krav til ledere

Press release september 22, 2015 Globalisering Lederutvikling Lederskap Lederutdanning

Ledelse og lederskap

Finland

Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.

- Stephen R. Covey

I dagens samfunn fokuserer vi utrolig mye på ledelse, mens det klassiske lederskapet har havnet i skyggen. Men med dette sagt så er kombinasjonen av begge den beste ingrediensen for en fremgangsrik bedrift og for å på lang sikt kunne oppnå bedre resultater.

Det globale lederskapet har økt gjennom globalisering av blant annet produksjon og økonomi. Det stilles derfor større krav til dagens ledere ettersom mange av dem har hele verden som arbeidsplass. Som leder fokuserer du mer på relasjoner og legger stor vekt på å motivere de ansatte til å stadig ville prestere bedre. Du skal være ansvarlig for å skape et godt samarbeid mellom medarbeidere og ledelsen, og hermed legges det stort fokus på den interne kommunikasjonen som dels handler om å informere medarbeiderne om hvor virksomheten er på vei og hvorfor, samt involvere medarbeiderne i hvordan virksomheten sammen skal oppnå oppsatte mål. Det innebærer også å engasjere medarbeiderne ved å inkludere dem gjennom tydelig kommunikasjon som alle kan ta del av. Du kan gjennom å være en god kommunikator og være mer åpen, forebygge konflikter og håndtere de på en mer effektiv måte dersom de oppstår. Organisasjonens store og små endringer er lettere å forstå og jobbe under, når og om man som medarbeider kjenner til why og the how. Psykologi og moderne personalledelse er derfor nært knyttet til det å være mer åpen. Å være mer åpen og oppriktig kommer når bedriftens ledere kommuniserer slik at det kan høres.

Som leder må du også våge å lede og være en autoritet, ta beslutninger og bestemme over en gruppe eller virksomhet. Du er ansvarlig for å skape resultater på både kort og lang sikt, derfor kan balansen i blant være vanskelig å finne mellom de ulike ledelsesstilene. Din personlighet har selvfølgelig stor innvirkning på din lederstil, men man kan alltid utvikle seg og oppdatere den kunnskapen man allerede besitter og på den måten vokse i rollen som leder. Psykologi og kommunikasjon er sentrale emner for en leder. Når bedrifter glemmer psykologien risikerer man i høyere grad at sykefraværet øker eller at dyktige medarbeidere forlater organisasjonen og går over til en konkurrerende virksomhet. Gode ledere beholder og tiltrekker nye medarbeidere. Det er vesentlig at man har innsikt og forståelse for at tilvekst, innovasjon og fremtidsutvikling i en bedrift, er avhengig av at medarbeiderne trives på jobben og kjenner seg sterkere i rollen sin.

Det lønner seg å la bedriftens sjefer utvikle seg og få egenskaper som en ansvarsfull leder. Probana vet at det innebærer en økonomisk investering og at det krever tid å ta en lederutdanning. Vi har derfor laget en nøye utviklet plattform for e-læring som gjør det mulig å ta del av den nyeste kunnskapen, effektive verktøy og inspirasjon. Vi kombinerer e-læring med frivillige kursdager og spennende foredrag med noen av landets mest anerkjente professorer, konsulenter og bedriftsledere. Utdannelsen er designet til deg, som ønskar å ta del av de fremste forutsetningene for å bli en fremgangsrik leder.

Mini MBA – utdannelsens 6 moduler inneholder følgende emner:

Modul 1: Personalledelse og psykologi

Modul 2: Endringsledelse

Modul 3: Forretningsutvikling og strategi

Modul 4: Verdiskapende ledelse

Modul 5: Resultatorientert ledelse

Modul 6: Utviklende ledelse

For mer informasjon, besøk: www.mini-mba.no

Meld deg på nyhetsbrev her: www.probana.no 

 

Subjects


Globalisering Lederutvikling Lederskap Lederutdanning