PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/%C3%B8kt-fagskoletilbud-innen-helsefag-22764

Økt fagskoletilbud innen helsefag

Press release juli 5, 2016 Fagskole NKI Fagskoleutdanning Nettstudier Nki nettstudier Fagskolestudier

NKI Nettstudier tilbyr en rekke fagskolestudier innen helse og omsorgsfag. Er du kvalifisert, kan du til og med få studieavgiften dekket av Helsedirektoratet.

Behov for økt kompetanse i helsesektoren
En undersøkelse gjennomført av Norsk Sykepleierforbund, viser at fagkompetansen i kommunene ikke er tilstrekkelig. Undersøkelsen peker på at det kreves flere helsefagarbeidere og sykepleier, samt et behov for økt kompetanse blant de ulike yrkesgruppene. For å møte de økende kravene til helsefagarbeidere, har vi spesialisert oss på fagskole innen helse. NKI Nettstudier tilbyr nå hele seks fagskoleutdanninger innen helse, medisin og ernæring.

Fagskole innen helse
Fagskole er en NOKUT-godkjent utdanning som gir teoretisk, og for noen studier også praktisk fordypning. NKI Nettstudier tilbyr godkjente fagskoleutdanninger innen blant annet kreftomsorg, demensomsorg, psykisk helsearbeid, helse, aldring og aktiv omsorg, velferdsteknologi og . Studiene er aktuelle for blant annet omsorgsarbeidere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og ufaglærte som har realkompetanse.

Nettstudier gjør det mulig å kombinere jobb og familieliv med kompetanseheving. For de studiene som har 10 ukers obligatorisk praksis, kan det være mulig å søke om praksis på egen arbeidsplass. Da kan du ta en fullstendig fagskoleutdanning uten å måtte ta permisjon fra jobben.

Fagskole bidrar til å heve det formelle utdanningsnivået i helsesektoren, og kan gi høyere lønn og bidra til bedre stillingsbrøker for ansatte i deltidsstillinger. De seks fagskolene NKI tilbyr, representerer en ettertraktet spisskompetanse og er et direkte kompetansehevende tiltak. - Det å velge å ta en utdanning innen helse- og omsorgssektoren byr på mange spennende muligheter og utfordringer. Og det er stort behov for denne kompetansen, både i dag og i framtiden, sier Kari Aarøen, Fagsjef Helsefag ved NKI Nettstudier.

Støtte fra Helsedirektoratet
Kvalifiserte studenter kan få studieavgiften dekket av Helsedirektoratet. Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som er tilgjengelig, og NKI har løpende kontakt med fylkeskommunene om tildeling av plasser. 

Om NKI Nettstudier
NKI ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største fagskoleskole på nett. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning og kursvirksomhet. NKI tilbyr i dag mer enn 350 studiemuligheter innen de fleste fagområder.

Følg NKI på blogg, Facebook og Instagram 

Contacts


Subjects


Fagskole NKI Fagskoleutdanning Nettstudier Nki nettstudier Fagskolestudier