PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/%C3%B8k-motivasjonen-gjennom-%C3%A5-satse-p%C3%A5-kompetanseutvikling-22863

Øk motivasjonen gjennom å satse på kompetanseutvikling!

Press release august 24, 2016 Lederutvikling Mini MBA Kompetanseløft Employer Branding Motivasjon Kompetanseutvikling

Motivasjon er en sentral drivfaktor for de fleste av oss, både privat og på jobb, men ofte behøver vi en form for motivasjonsøkning på arbeidsplassen. Det kan være alt fra en klapp på skulderen eller et utfordrende mål til utdanninger og kurs. Studier viser også at kompetanseutvikling vurderes høyt av de som leter etter ny jobb eller stilling. Noe som gir et sterkt signal om at medarbeidernes ve og vel er viktig for virksomheten, noe som også styrker deres employer branding og derigjennom tiltrekkningskraft. Samtidig gir fokus på utvikling og motivasjon den enkelte medarbeider en følelse av å være verdt noe og ikke minst på vei mot noe.

Genomskinlig man framför storstad simple

Det finnes ingen entydig definisjon på «motivasjon». Begrepet motivasjon bygger på det latinske ordet movere,som betyr å flytte eller røre seg. Motivasjon er med andre ord en bevegelse som handler om å flytte noen eller noe i en bestemt retning.

Motivasjon gjør oss ofte mer effektive og positive, noe som også inkluderer våre arbeidsoppgaver. Motivasjon blir dermed noe som ganger både deg selv og virksomheten du arbeider for, med andre ord gir motivasjon en vinn-vinn situasjon. Mange ganger kan det imidlertid være vanskelig å finne motivasjon på arbeidsplassen, derfor har vi nedenfor listet opp hvordan du kan motivere deg selv og dine medarbeidere:

  1. Sett opp langsiktige, realistiske og stimulerende mål å jobbe mot. Arbeidsoppgavene kommer på den måten å kjennes mer givende og spennende å ta fatt på.
  2. Hvem ønsker ikke å bli anerkjent og rost for jobben de gjør? Se dine medarbeideres prestasjoner og gi ros fremfor å lete etter feil. Oppstill et mål om at hele organisasjonen skal gå hjem fornøyde, glade og stolte.
  3. Kommunikasjon har en sentral rolle i alle organisasjoner, og er i grunn limet i enhver organisasjon. Vær lojal mot dine medarbeidere og vær åpen og tydelig i din kommunikasjon. Det i seg selv vil virke motiverende på dine medarbeidere fordi det du sier er det du mener, det tar vekk mye usikkerhet og gir en tryggere ramme som motiverer medarbeiderne til å yte en god innsats fordi de opplever å bli respektert.

Utover de opplistete elementene ovenfor kan det være bra å satse på kompetanseutvikling blant sine ansatte, fordi det motiverer langsiktig. Flere og flere virksomheter på dagens arbeidsmarked har forstått verdien av å videreutdanne virksomhetens ansatte. Det har skjedd en stor endring i forhold til hvordan vi prioriterer kompetanseutvikling. I dag anses det å være en avgjørende faktor at virksomheten faktisk tilbyr muligheter for kompetanseutvikling. Ikke bare gi kompetanseutvikling den enkelte medarbeider et kompetanseløft, men det gir også positive ringvirkninger i organisasjonen. Særlig stort utbytte kan virksomheten ha av å sende flere medarbeidere på kurs og utdannelser samtidig. Dette fordi det kan gjøre det lettere å implementere og ta i bruk de lærte teorier, verktøy ol. da det kan gi mindre motstand.

Av og til ser vi at noen virksomheter kan ha en tendens til å fokusere på å videreutdanne ledere høyt oppe i organisasjonen, men vår erfaring tilsier at virksomheten også vil være tjent med å ha fokus på å utdanne ledere og nøkkelmedarbeidere på alle nivåer i organisasjonen. Les mer om vår mini MBA og hva tidligere deltakere forteller om sinn utbytte av kursforløpet på www.probana.no

Subjects


Lederutvikling Mini MBA Kompetanseløft Employer Branding Motivasjon Kompetanseutvikling