PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/%C3%B8k-din-kompetanse-kunnskap-og-kreativitet-19036

Øk din kompetanse, kunnskap og kreativitet

Press release oktober 9, 2014 Business Probana Management Mini MBA Kurs Leder Strategi Utdanning Sjef Toppleder

Som alle andre, må ledere følge med i tiden og være kreative når det kommer til løsninger av strategier, utfordringer og prosjekter. Det er viktig å tenke nytt, men også å holde fast i de gamle prinsipper og måter å lede på.

Billede fire mennesker gående

Det finnes like mange måter å lede på som det finnes ledere. Med en Mini MBA fra Probana Business School vil du bli presentert for noen av dem. Du vil få satt din måte å lede på i et system i tillegg til at du vil få nye erfaringer og praktiske og teoretiske tilnærminger som du kan lede ut i fra i fremtiden

I gode, som i dårlige tider er god ledelse en viktig ingrediens i en virksomhets suksess eller nederlag. En god leder lytter, lærer og lykkes. Som leder skal man ta gjennomtenkte beslutninger som er basert på strategiske valg, man skal være den som leder sine ansatte i riktig retning og man skal være en leder som ser sine ansatte. Et godt miljø, skaper gode ansatte og gode ansatte er motiverte, tillitsfulle og engasjerte i sitt arbeid.

Med kunnskap om temaer som verdibasert ledelse, resultatorientert ledelse og utviklende ledelse vil du stille styrket som leder i din virksomhet. Små forskjeller kan gjøre store endringer. Med Probanas Mini MBAvil du utvikle deg som leder, få nye perspektiv på ledelsesstrategier og skape et godt arbeidssted for dine ansatte.

Les hvordan du kan skape fremdrift i din bedrift her

Subjects


Business Probana Management Mini MBA Kurs Leder Strategi Utdanning Sjef Toppleder