PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/%C3%B8k-din-bedrifts-kvalitet-og-l%C3%B8nnsomhet-med-lean-six-sigma-21970

Øk din bedrifts kvalitet og lønnsomhet med Lean Six Sigma

Press release november 27, 2015

Mange bedrifter sliter med lønnsomheten uten å vite hvor skoen trykker. Med Lean Six Sigma, kan du avdekke problemområdene.

Lean Six Sigma
Mange bedrifter sliter med lønnsomhet og kvalitet på leveranser, men har ikke systemer for å fange opp hvor skoen trykker. Lean Six Sigma er en måte å avdekke problemområdene på. Gjennom Lean Six Sigma etableres en systematisk struktur på endrings- og utviklingsarbeidet. Denne strukturen er basert på kraften fra alle medarbeiderne i bedriften. Lean har vist sin effekt gjennom mange år, og blir stadig mer populær som forbedrings- og utviklingsmetode for bedrifter i alle bransjer. Lean Six Sigma er en ledende utviklings- og forbedringsmetode for bedrifter i alle bransjer. Verdensledende selskaper benytter metodene, og har gjennom år dannet en kultur som gir selskapene en sterk evne til å skape innovasjon og å ivareta endring.

NKI Nettstudier tilbyr nå flere kurs i Lean. Lean Six Sigma – Hvitt belte, gir en rask innføring i hva Lean Six Sigma er, og hvordan Lean kan bidra til å øke kvaliteten og lønnsomheten med systematisk metode. Det skaper et beslutningsgrunnlag for videre kursdeltakelse, eller oppstart av Lean i egen bedrift. Dette er et videobasert kurs og som gir en god innføring i Lean.

Når du har bestemt deg for å sertifisere deg, kan du gå videre til Lean Six Sigma – Gult belte. Kurset gir grunnleggende kunnskap om Lean Six Sigma som metode, samt erfaring i bruk av anerkjente Lean-verktøy gjennom praktiske oppgaver. Kurset baserer seg på videolæring, selvstudie og innleveringsoppgaver, og du får tett oppfølging av sertifiserte lærere med lang erfaring som ledere.

-Vi vil i tiden som kommer lansere flere kurs innen Lean Six Sigma, sier Wenche Halvorsen, Administrerende Direktør ved NKI Nettstudier. - Vi er stolte over å få presentere dette nye fagområdet, og det at kursene er videobaserte, gjør dem lette å følge, avslutter hun.

Om NKI Nettstudier
NKI Nettstudier ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største nettskole. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning og kursvirksomhet. NKI Nettstudier satser hardt på å legge til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder i verdensklasse. 

NKI Nettstudier har et fullverdig tilbud på fagskole-, høyskole- og universitetsnivå, og tilbyr studier og kurs fra noen av verdens beste skoler og utdanningsinstitusjoner.

Følg NKI på blogg
Følg NKI på Facebook
Følg NKI på LinkedIn

Contacts