PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/files/createsend3-31362

Createsend3

Bildet

Createsend3

Createsend3
Laste ned

Fil type: .jpg
Størrelse: 0,33 MB
Dimensjon: 467 x 700

Pressemeldinger


Arbeidsglede er drivstoffet i ditt arbeidsliv

Pressemelding september 13, 2016
Createsend3 Motiverte medarbeidere er både effektive og glade. Men hvordan motiverer og skaper man arbeidsglede på arbeidsplassen? Det som motiver en person er ikke nødvendigvis det samme som motiverer en annen, dette fordi vi mennesker er ulike og har ulike referansepunkter og verdier. Høyere lønn kan eksempelvis være motiverende for noen, mens for andre er det ikke materielle faktorer som motiverer, men immaterielle, så som økt ansvar, anerkjennelse, nye muligheter osv. Det at vi alle ikke motiveres av det samme gjør at det kan være vanskelig å danne et felles utgangspunkt for motivasjon hos medarbeiderne. Men med kunnskap om ulike typer motivasjon, og hvordan disse anvendes er mye gjort. På den andre siden utgjør også arbeidsmiljø og kultur på arbeidsplassen viktige motivasjonsfaktorer. Da det er disse omgivelsene medarbeiderne omgir seg med daglig. Motivasjon og arbeidsglede er derfor ikke ensbetydende med noe individuelt, arbeidsglede og motivasjon er også noe man kan skape sammen i fellesskap.

Det er en klar sammenheng mellom en sterk bunnlinje, og overensstemmelse mellom arbeidsklima og ledelsesstil

Pressemelding juli 6, 2016
Createsend3 Fellesnevneren ved dyktige lederer er ikke høy intelligens, men evnen til å fornemme medarbeidernes følelser og behov, med andre ord evnen til å stille seg til disposisjon for medarbeideren. Dyktige ledere bruker medarbeidernes intelligens og vet hvordan, hvor og når man får dem til å yte sitt beste. Det kan imidlertid være vanskelig, og til tider litt av en vitenskap å forstå medarbeidernes følelser og behov.