PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/contacts/gudjon-arngrimsson-3215

Press releases


Icelandair sier takk for hjelpen - og kvitter seg med 25% rabatt !

Press release november 21, 2008
De nordiske landene kommer Island til undsetning med lån, og det er vi veldig takknemlig for.

Island eksisterer fortsatt!

Press release oktober 17, 2008
Manges blikk har helt naturlig vært rettet mod Island de siste ukene som følge av den situasjonen landet befinner seg i. Konsekvensen av den enorme omtalen Island har hatt i medier og blandt folk flest har gitt grobunn for misforståelser det er viktig å belyse.