PressPort logo

1,0 - introduksjon

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan PressPort (tjenesten) håndterer personlige bruker data.

Brukere av dette nettstedet og tjenester kan gi personlige data til oss når de besøker nettstedet vårt og når du bruker våre tjenester, enten som en privatperson eller som en representant for et selskap. PressPort kan også få personlige bruker data fra tredjepartskilder. PressPort fungerer som datakontrollør av personopplysninger innhentet tilsvarende og av behandlingen i henhold til disse retningslinjene for personvern.

PressPort verdier brukerens personlige integritet og derfor beskytte personlige data og sikre at PressPort behandling av personlige bruker data er korrekt og lovlig. Disse retningslinjene for personvern vil hjelpe brukerne å forstå hva slags personlige data om dem er samlet inn og hvordan den brukes når brukere bruker PressPort nettsted og tjenester, samt brukerrettigheter som et data emne. Brukerne kan utøve sine rettigheter ved å kontakte PressPort. PressPort ber om at brukere leser disse retningslinjene nøye og gjøre seg kjent med innholdet, siden det gjelder all bruk av nettstedet og tjenester

2,0 - bruk og gjennomgang av personopplysninger

2,1 - introduksjon

Personlige data vil aldri bli gitt til tredjepart med mindre brukere uttrykkelig gir samtykke og PressPort aldri samler inn personlig informasjon uten å gi brukerne denne informasjonen ved å registrere, kjøpe eller delta i en undersøkelse, etc. Her informasjon er samlet om navn, adresse, postnummer, e-post, interesser, holdninger og kunnskap om ulike emner.

2,2 - type personlig bruker data

Følgende kategorier av personlige data er samlet inn:

  1. Kontodata: brukernavn, navn, passord, informasjon om unike identifikatorer som API tokens, profil bilde, bio, og informasjon knyttet til andre sosiale medier profiler (som Facebook, Twitter, LinkedIn, Skype eller Google-kontoer), e-post adresse, telefonnummer, sted, yrkestittel og informasjon om bedriftens brukere representerer, personlige og profesjonelle preferanser, inkludert interesser, abonnementer og språkinnstillinger;
  2. Sluttbrukerdata: nettleserinformasjon f. eks type og versjon av nettleseren, hvilken som helst nettside som brukere har blitt henvist, som tidssone brukere besøk fra; sider brukere besøker på PressPort nettsted; IP-adresse og et grovt sted anslag basert på IP-adresse; informasjon om Webaktivitet eller brukerens interaksjon i e-post sendt av PressPort; informasjon om bruk av PressPort tjenester.
  3. System gener ert data: for eksempel abonnementsdata, som startdato, siste fakturadato og resultatet av en obligatorisk mva-nummer validering.

2,3 - bruk av personopplysninger

Personlig informasjon brukes til å fullføre tjenesten som tilbys på nettsiden, og som informasjonen samles i forbindelse med. Informasjonen brukes også til å få mer kunnskap om brukere og andre brukere av nettstedet. Denne bruken kan omfatte studier og analyser som tar sikte på å forbedre våre produkter, tjenester og teknologier, i tillegg til å vise innhold og reklame som er skreddersydd for brukerens interesser.

Hvis brukere ønsker tilgang til informasjon registrert med brukere på PressPort, vennligst kontakt PressPort. Hvis brukerne har uriktige data eller har andre innvendinger, kan du kontakte det samme stedet. Brukere har mulighet til å få innsikt i hvilke opplysninger som er registrert om brukere og brukere kan protestere mot en registrering i henhold til vilkårene i person Oppgjørs loven og i EUs personlige data regulering (GDPR).

Personlig brukerinformasjon må oppbevares trygt og konfidensielt i henhold til personopplysninger loven og EUs personlige data regulering. PressPort lagrer personlig brukerinformasjon på begrensede tilgang datamaskiner som er plassert i kontrollerte anlegg og PressPort håndterer personlig brukerinformasjon på riktig måte og med tilbørlig hensyn til brukerens rettigheter som en bruker. PressPort kan imidlertid ikke garantere 100 prosent sikkerhet. Dette betyr at det kan være en risiko for at andre uautoriserte personer får tilgang til informasjon når data sendes og lagres elektronisk. Brukerne avslører dermed personlig brukerinformasjon etter eget forgodtbefinnende.

PressPort bemerker at dette kun gjelder personlig brukerinformasjon, men ikke til personlige data som brukerne behandler som en del av bruken av PressPort ' s tjenester og produkter. Dette refererer til PressPort generelle forretningsforbindelser.

3,0 - lagring av bruker data

PressPort ' s servere er lokalisert i Europa, inkludert

-Microsoft Azure Cloud, som er IT-leverandøren med de mest sikkerhet og IT-sertifiseringer. Azure samsvarer med GDPR reglene (inkludert ISO/IEC 27018), https://azure.microsoft.com/en-us/overview/trusted-cloud/

-Contabo GmbH

Kommunikasjon fra og til disse serverne er kryptert med samme sikkerhet som typiske nettbanker bruk. SSL EØF (ECDSA, sha256RSA, 2048bit).

PressPort forbeholder seg retten til å oppdatere og modifisere disse personvernpraksis med et varsel på minst 30 dager. Brukere kan alltid finne informasjon om tidspunktet da denne policyen sist ble endret. I alle tilfelle, brukernes ville være informert av endre via email. PressPort refererer til de generelle vilkårene og betingelsene.

4,0 - brukerrettigheter

Brukere, i henhold til person opprettings loven og EUs personlige data regulering, har rett til å vite hvilke personlige opplysninger som kan henføres til brukerne. Skulle det se ut som om informasjonen eller dataene som behandles om brukere er feil eller villedende, har brukerne rett til å kreve disse korrigert, slettet eller blokkert. Brukere kan objekt til informasjon om brukere som behandles som haster. Brukere kan også tilbakekalle brukernes samtykke når som helst. Brukere har mulighet til å klage på behandling av informasjon og data knyttet til brukere-både til PressPort, men også til Datatilsynet.

https://www.pressport.com/no/legal/privacy-policy