PressPort logo

Disse vilkårene (de generelle vilkårene og betingelsene) gjelder for PressPort (selskapets registreringsnummer DK25268288) registrert på adressen Strandvejen 48, 4600 Koege, Danmark, levering av tjenester (definert som tjenester) til brukerne (kunden, du) og staten betingelsene som tjenestene kan brukes til å laste opp, sende, publisere, dele eller på annen måte overføre informasjon og materiale, inkludert men ikke begrenset til, bilder, filmer, tekster og musikk (innholdet). Disse generelle vilkårene og betingelsene og forholdet mellom kunden og tjenesten (PressPort) vil, med mindre annet er fastsatt i obligatorisk lovgivning, tolkes og anvendes i samsvar med dansk lov (selv med unntak av slike internasjonale lovbestemmelser som involverer anvendelsen av loven i en annen jurisdiksjon). Tvister som oppstår fra disse generelle vilkår og betingelser eller forholdet mellom partene vil, med mindre annet er fastsatt i obligatorisk gjeldende lov, avgjøres av General domstolene med København ting rett som første instans.

1,0-avtale mellom kunder og tjenesten

Tjenesten bruker selskaps-og kontaktinformasjon til å holde oversikt over bokførte pressemeldinger i tillegg til fakturering. Tjenesten viser også til tjenestens personlige data politikk. All informasjon holdes trygt og blir ikke solgt til tredjepart. Hvis kundene har informasjon eller mistenkt misbruk av informasjonen, bør de umiddelbart kontakte tjenesten. Ved å godta disse vilkårene godtar du også å motta relevant informasjon, nyhetsbrev og lignende fra tjenesten. Kunder kan imidlertid når som helst avsløre denne informasjonen ved å kontakte tjenesten eller avslutte abonnementet på tjenesten.

2,0-avtale om bruk av tjenesten

All informasjon publisert på og gjennom tjenesten må være i samsvar med nyhets kriterier og bør være relevant for mottaker (e) spesifisert. Tjenesten forbeholder seg retten til å endre eller slette informasjon hvis tjenesten oppdager at dette er ulovlig, useriøs, irrelevant, reklame, ærekrenkende, religiøs eller på annen måte forbudt fra lov, mangel på profesjonalitet og lignende. Tjenesten forbeholder seg retten til etter eget skjønn å fjerne all informasjon, inkludert ikke publisere og slette den.

Å velge mottakere for informasjonen er ditt fulle ansvar, og du påtar deg å velge mottakere som meldingen er relevant for. De påtar seg å fjerne mottakere fra mottaker listene hvis mottakerne ikke ønsker å motta informasjon. I et stort antall land, er det en straffbar handling å sende reklamemateriale til mottakere som ikke har samtykket til å motta materialet på forhånd. Tjenesten kan fjerne mottakere fra mottaker listene uten reservasjon.

Informasjon, i tillegg til bruk av tjenesten er underlagt lovene i dette landet.

Tjenesten forbeholder seg retten til å nekte informasjon som er i strid med lovene i landet/landene som angår eller på annen måte bryter retningslinjene om at tjenesten eller Media generelt fungerer under.

Informasjon publisert som en del av spam-kampanjer blir avvist.

Tjenesten kan ikke holdes ansvarlig for tap som du eller andre kan lide som følge av uautorisert bruk av passordet ditt eller kontoen din, enten med eller uten din viten. Men de kan bli holdt ansvarlig for tap påført av tjenesten eller noen annen part som et resultat av en annen persons bruk av kontoen din. Du kan ikke modifisere, kopiere, distribuere, overføre, vise, fremføre, reprodusere, publisere, lisensiere, publisere, skape avledet arbeid fra, overføre eller selge informasjon, programvare, kildekoder, produkter, tjenester eller annet materiale du har fått fra tjenesten- med mindre annet er oppgitt og/eller du har fått skriftlig tillatelse fra tjenesten. Uavhengig av den foregående bestemmelsen, kan informasjon fra pressemeldinger, bilder og annen informasjon som legges ut på tjenesten, uten tillatelse fra tjenesten, fritt reproduseres.

3,0-behandling av personopplysninger

Bruken av tjenesten krevde bruk og behandling av personopplysninger. Partene aksepterer herved, for å sikre en forsvarlig og korrekt behandling av personopplysninger i forhold til gjeldende data beskyttelses lovgivning, inkludert den danske data Protection Act og Regulation (EU) 2016/679 i Europaparlamentet og i rådet av 27 april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og på fri bevegelighet av slike data (generell databeskyttelse forordning) ("GDPR"), som den vedlagte databeskyttelse vilkår, inkludert databehandling avtale skal danne en integrert og bindende del av disse generelle vilkårene og betingelsene. I tilfelle konflikt mellom disse generelle vilkårene og betingelsene, gjelder data beskyttelses vilkårene/-avtalen for databehandling.

4,0-priser og betaling

Brukere forplikter seg til å betale for tjenesten i samsvar med beløpene avtalt skriftlig, elektronisk eller via telefon. Uavhengig av det ovenstående, kan service gebyret øke med 5 prosent for hver abonnementsperiode med mindre du blir varslet om nye priser minst 120 dager før fornyelsesperioden. Betaling, med mindre annet er oppgitt, må gjøres på forhånd mot tjenestens faktura, enten ved konto overføring eller ved å bruke et kredittkort. Betaling må gjøres til tjenesten senest fra betalingsdatoen i valutaen, og betalingstjenesten for konto/kredittkort som er angitt på fakturaen. Uten forbehold for andre rettigheter, kan tjenesten midlertidig deaktivere din tilgang til tjenesten hvis du har forfalte betalinger for mer enn tjue (20) dager. I tillegg kan tjenesten si opp avtalen, fjerne og slette dine data i tilfelle sen betaling over 40 (40) dager. Ved tidlig oppsigelse av avtalen på grunn av ditt brudd, vil du ikke ha rett til refusjon. Abonnements løsninger på tjenesten fornyes automatisk ved slutten av perioden med samme antall måneder som før. Abonnementer kan nedgraderes eller oppgraderes når som helst uten ekstra kostnader. Når du avslutter et abonnement, er du forpliktet til å kontakte tjenesten skriftlig via e-post innen 14 dager før abonnementet fornyes, ellers vil abonnementet bli ansett som fornyet og re-registrert under de samme vilkårene som før. Tjenesten forbeholder seg retten til å avbryte abonnementer refunderes ikke-heller ikke hvis abonnementet er/ikke har blitt brukt. Ved å avslutte et abonnement, samtykker du i at tjenesten kan vise tredjepartsannonser for profitt på informasjonen som du har avslørt.

5,0-hyperkoblinger til tredjepartsnettsteder

Tjenesten kan inneholde hyperkoblinger til andre tredjepartswebområder. Tjenesten kontrollerer ikke og kontrollerer ikke disse områdene, og tjenesten kan ikke holdes ansvarlig for virkningen av disse områdene. Tjenesten fraskriver seg ethvert ansvar for innhold som er publisert på tjenesten nettsider/domener, underdomener, RSS feeds, etc. og kan ikke holdes ansvarlig på noen måte-enten juridiske, økonomiske eller politiske. Tjenesten kan ikke holdes ansvarlig for innhold som er redigert eller ikke redigert fra andre kilder og/eller publisert/publisert/postet av tredjeparter. Tjenesten fraskriver seg alt ansvar at informasjon, som for tekniske og/eller andre uforutsette grunner, force majeure, ikke vil bli offentliggjort på det ønskede tidspunkt.

6,0-programvare, data og innhold tilgjengelig via tjenesten.

Alt innhold og all programvare som er mulig å bli sett og/eller lastet ned i forbindelse med tjenesten som kan gjøres tilgjengelig av tjenesten, eies av tjenesten og er opphavsrettsbeskyttet arbeid av tjenesten og/eller dets leverandører og er beskyttet av lover om opphavsrett bestemmelser i internasjonale traktater. All informasjon og innhold på tjenesten er underlagt opphavsrett og kan kun brukes i samsvar med denne samarbeidsavtalen.

7,0-Media overvåking tjenester

Kunden kan bare bruke artiklene (artikkelen blir tekst, bilde eller videomateriale publisert på nettsider, sosiale medier eller trykt som en fysisk kopi) som tilbys innen Media overvåking tjenesten for sin interne bruk. Artikler, eller deler av disse, kan ikke bli publisert eller på noen måte offentliggjort til tredjepart. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, linke til artikkelen eller bruke den til markedsføringsformål.

Hvis gjeldende lov tillater kunder å lagre materialet rapportert i artikkelen elektronisk for internt bruk, kan kunden bare gjøre det i maksimalt 30 dager, inkludert alle koblinger til og kopier av den. Kunden har ikke rett til å opprette databaser, samlinger eller arkiver med slikt materiale. Ved opphør av betalt abonnement perioden alt materiale i Media overvåking skal slettes uten forsinkelser.

Hvis gjeldende lov tillater kundene å bruke materialet som er rapportert i artikkelen, godtar kunden å sitere kilden, forfatteren og tittelen på materialet. Dessuten godtar kunden å være ansvarlig for materialet ikke brukes på noen måte eller i noen sammenheng som bryter forfatterens moralske rettigheter, herunder i forhold til litterære eller kunstneriske omdømme eller karakter.

Tjenesten forbeholder seg retten til å begrense antall artikler som er generert til kunden.

8,0-kontakt og service

Kunden kan kontakte PressPort via post, telefon og e-post. All kontaktinformasjon og åpningstider av støttetjenesten kan finnes på PressPort nettsted.

Oppdatert: 9 september 2018

https://www.pressport.com/no/legal/customer-terms