PressPort logo
https://www.pressport.com/no/iprospectnorway/pressreleases/stadig-flere-bedrifter-kj%C3%B8per-eksterne-lagertjenester-14942

Stadig flere bedrifter kjøper eksterne lagertjenester

Pressemelding januar 24, 2013

Minilager har lenge vært stort sett for private, men City Self Storage melder om at stadig flere småbedrifter velger å la dem skjøtte både mottak og lagring av varer. Dette for å spare både ventetid og administrasjonskostnader.

Mindre bedrifter bruker mye tid på å vente på leveringer, på å pakke ut og ikke minst kvitte seg med paller og emballasje. Den tiden ønsker mange heller å bruke på å skape verdier, og velger derfor å ha lageret eksternt.

- Spesielt for mindre servicebedrifter der arbeidet foregår ute hos kundene eller i salgsbedrifter der eksterne møter preger hverdagen er varemottak og lagerdrift en kilde til frustrasjon. Det er mye tapt inntekt i en halv dag som går bort i å vente på en bil som er for sen, forteller Isak Larson, General manager i City Self-Storage.

City Self Storage har løsninger for lagerhotell med varemottak som gjør det mulig også for samarbeidspartnere til bedriften å få tilgang til lageret . CSS tar seg også av utpakking og bortkjøring av emballasje.

- Vi kan hjelpe med det meste, det heter ikke lagerhotell for ingenting. Servicenivået er høyt, men viktigst er kanskje at vi sørger for å varsle når varene er mottatt slik at kundene har litt mer kontroll på logistikken.

Slipper investering i lagerareal

Bedrifter i vekst har ofte utfordringer med lagerstørrelse. Nye kunder krever ofte en utvidelse av lageret, men for mange er det en risiko å gå inn i en 5 årskontrakt på bakgrunn av noen få kunder med behov for lagring. Derfor velger mange heller å utvide gjennom en ekstern partner.

- Vi har lagerrom i størrelse fra 1 til 30 kvadratmeter og kontraktene våre er månedsbaserte. Har en derfor klart å vokse ut av sitt eget lager, men er bekymret for om kundevolumet holder seg er lagerleie løsningen. Da kan en si opp lageret og være ute i løpet av neste måned, avslutter City Self Storage-sjefen

Om City Self-Storage

City Self-Storage er et norsk selskap startet i 1993 og en av de ledende minilageraktørene i Europa. De eier, utvikler og drifter lagerrom, selger flytte- og pakkemateriell, emballasje og tjenester knyttet til flytting og oppbevaring. Kundene er både private og små og store bedrifter.

CSS er et selskap i Selvaag Gruppen.

Kontakter


Isak Larsson

General Manager
City Self Storage
ila@c****************** Vise...
41 42****** Vise...

Emner


Business