PressPort logo
https://www.pressport.com/int/news/tags/minimba-3350

Press releases


Educational development to be the foundation of UAE 2021 Growth Strategy

Press release August 29, 2016
Createsend1 The UAE government and H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum presented 12 KPIs in the 2021 vision on the official www.vision2021.ae website, which are to play the most essential role in reaching the 2021 goal for the UAE in becoming a global economic hub.

Good leadership equals satisfied employee

Press release August 26, 2016
Header 3 Very few people know how to appreciate good leadership. Many have probably experienced managers who have been fantastic in one way or another, and just as many can probably think of a leader who was not able to keep track or made a wrong decision with drastic negative consequences.

Be educated with your colleagues and create collective results faster

Press release August 11, 2016
Shutterstock 183347000 When an organisation chooses to register several employees for a course, new knowledge and tools are imbedded much faster in the organisation. In other words, it might turn out to be profitable to register more employees at the same time.

Personal Development as the Solution to Growing Internal Competition

Press release August 3, 2016
LinkedIn 800x800 1 For decades, the phenomenon of brain drain has troubled developing countries all over the globe. The countries have spent resources on educating business professionals in the belief that they would build the foundation of the country in the years to come. Instead the talented work force look to the Western world, where the opportunities seem numerous and promising.

Educational development to be the foundation of UAE 2021 Growth Strategy

Press release July 26, 2016
Shutterstock 362326739 logo The UAE government and H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum presented 12 KPIs in the 2021 vision on the official www.vision2021.ae website, which are to play the most essential role in reaching the 2021 goal for the UAE in becoming a global economic hub.

Sosiaalinen pääoma organisaatiossa

Press release November 13, 2015
GruppHänder Logga Kapitalistisessa yhteiskunnassa etenkin yksityisten yritysten tärkeimmäksi tehtäväksi koetaan taloudellisten tulosten maksimointi. Joissain yhteisöissä tämä tehdään jopa yhteiskunnan ja työntekijöiden hyvinvoinnin kustannuksella. Moni yritys on kuitenkin viime vuosikymmenen aikana oppinut- monet kantapään kautta- myös sosiaalisen sekä ympäristön kestävyyden tärkeyden. Tutkimukset osoittaa että sekä organisaation ulkoinen että sisäinen yhteisöllinen kehitys vaikuttaa myös positiivisesti organisaation elinvoimaan. Tämän takia yritysten on tärkeää tukea ihmisten välisiä sosiaalisia suhteita sekä luoda hyvät puitteet yhteisön sisäiselle vastavuoroisuudelle ja yhteistyölle. Yksi tärkeä mutta usein sivuutettu voimavara organisaation menestyksessä on sosiaalinen pääoma.

Arvojohtaminen organisaatiossa

Press release October 15, 2015
MänStällerFrågorTillDamen Organisaatioiden – niin julkisten kuin yksityistenkin – olemassaolo perustuu arvon luomiseen asiakkaille, osakkaille ja kansalaisille. Kyseessä voi olla taloudellinen voitto, toteuttamisprosentti, käsittelyaika, jne. Suurin osa organisaatioden arvonluonnista alkaa kuitenkin sisäisesti. Jos perusta ei ole kunnossa, organisaation voi olla hyvin vaikeaa tuottaa tuloksia ja arvoja niille tahoille, joiden kanssa liiketoiminnan harjoittamisella organisaatio ansaitsee leipänsä.

Johtaminen uudessa yrityksessä

Press release October 1, 2015
Klappahänder Uuteen työpaikkaan sopeutuminen vie aikansa, etenkin jos aloitat työt johtajatasolla. Yhtäkkiä sinun täytyy samanaikaisesti oppia yrityksen sisäiset säännöt ja näyttää osaamisesi saavuttamalla omat tavoitteesi. Ei ole yhtä oikeaa tapaa mukautua omiin sekä muiden asettamiin odotuksiin, mutta listasimme muutaman vinkin jotka auttavat johtajia sopeutumaan uuteen työympäristöönsä.