PressPort logo
https://www.pressport.com/int/news/tags/gogift-17562

Press releases


GoGift logra ganancias récord, lanza La Global Gift Card e intensifica su trayectoria de crecimiento global

Press release March 21, 2022
Henrik Ravn GoGift, líder en el mercado de regalos, reportó ingresos de máximo histórico en 2021. GoGift ahora está preparado para embarcarse en una trayectoria de crecimiento global con el lanzamiento de La Global Gift Card, la primera tarjeta de regalo transfronteriza y entre divisas.

GoGift公司创下收益新高,推出全球礼品卡(The Global Gift Card)以实现全球增长战略

Press release March 21, 2022
Henrik Ravn 礼品卡领域的市场领导者GoGift公司于2021年取得创纪录的业绩。GoGift现已准备好启动全球增长战略,推出世界首例跨境、跨货币的全球礼品卡(The Global Gift Card)。

GoGift mang lại thu nhập kỷ lục, ra mắt thẻ quà tặng toàn cầu (The Global Gift Card hay viết tắt là TGGC) và tăng cường hành trình phát triển toàn cầu

Press release March 21, 2022
Henrik Ravn GoGift, công ty dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực quà tặng, đã báo cáo doanh thu cao nhất mọi thời đại cho năm 2021. GoGift hiện đã sẵn sàng bắt tay vào hành trình tăng trưởng toàn cầu với việc ra mắt Thẻ quà tặng toàn cầu (TGGC), thẻ quà tặng đầu tiên trên thế giới xuyên biên giới và đa tiền tệ.

GoGift রেকর্ড আয় করেছে, গ্লোবাল গিফট কার্ড চালু করেছে এবং বিশ্বব্যাপী উন্নতির হার বৃদ্ধি করেছে

Press release March 21, 2022
Henrik Ravn GoGift, গিফটিং স্পেসের মধ্যে অন্যতম মার্কেট লিডার, 2021 সালে রেকর্ড-ব্রেকিং ফলাফল করেছে৷ GoGift সম্প্রতি দ্য গ্লোবাল গিফট কার্ড, বিশ্বের প্রথম ক্রস-বর্ডার এবং ক্রস-কারেন্সি গিফট কার্ড চালু করার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী তাদের লভ্যতা নিশ্চিত করেছে।

GoGift realizza guadagni record, lancia The Global Gift Card e intensifica il percorso di crescita globale

Press release March 21, 2022
Henrik Ravn GoGift, leader di mercato nel settore dei regali ha raggiunto risultati da record nel 2021. GoGift è ora pronta ad intraprendere un percorso di crescita globale con il lancio di The Global Gift Card, la prima carta regalo transfrontaliera e multi-valuta al mondo.

GoGift réalise des résultats records, lance The Global Gift Card et intensifie sa croissance mondiale

Press release March 21, 2022
Henrik Ravn GoGift, leader du marché des cadeaux, a enregistré des résultats records en 2021. GoGift est maintenant prêt à s'engager dans un voyage de croissance globale avec le lancement de The Global Gift Card, la première carte cadeau transfrontalière et multidevises au monde.