PressPort logo
https://www.pressport.com/int/news/pressreleases/uusi-hybridi-ilmanvaihtoratkaisu-s%C3%A4%C3%A4st%C3%A4%C3%A4-energiaa-ja-parantaa-asuinrakennusten-sis%C3%A4ilmaa-26285
ad

Uusi hybridi-ilmanvaihtoratkaisu säästää energiaa ja parantaa asuinrakennusten sisäilmaa

Press release May 14, 2020 Hybridi-ilmanvaihtoratkaisu Hybridi Ilmanvaihtoratkaisu Thermex

Ratkaisu yhdistää keittiön liesituulettimen huoneiston ilmanvaihtojärjestelmään ja lämmöntalteenottoon

Thermex Plasmex hybrid FIN

Testiasennukset 160 huoneiston rakennuksessa Tanskassa osoittavat, että uusi Plasmex-hybridi-ilmanvaihtoratkaisu vähentää energiankulutusta ja samalla parantaa asumismukavuutta ja sisäilmaa.

Uuden hybridi-ilmanvaihtojärjestelmän testauksen taustalla ovat Tanskassa voimaan tulleet BR18-rakennusmääräyksen vaatimukset, jotka painottavat asuinrakennusten, erityisesti huoneistojen, energiansäästöä ja sisäilman laatua. Muun muassa liesituulettimen kärynpoistokyvyn on oltava vähintään 75 prosenttia ja sen on imettävä vähintään 20 litraa ilmaa sekunnissa. Myös korvausilma on aina varmistettava liesituulettimen ollessa käynnissä. Ilman on tultava asunnon ilmanvaihtojärjestelmästä – ei siis esimerkiksi manuaalisesti avatun ikkunan kautta.

Uudet säännöt tuottavat haasteita

Uudet säännöt tuottavat haasteita sekä uudiskohteissa että huoneistoremonteissa. Haasteita asettavat esimerkiksi ilmanvaihtokanavien asennus katon kautta hajautetuissa järjestelmissä sekä tehokkaasta ilmanvaihdosta johtuva alhainen ilmankosteus etenkin pienissä huoneistoissa. Lisäksi korkea kärynpoistokyky ja suuri ilman imukyky voivat edellyttää suurempia ilmanvaihtokanavia.

Vanhojen kerrostalorakennusten ilmanvaihdon rakentaminen voi myös olla haastavaa ja viedä paljon aikaa. Tähän on monia syitä – keskitetyissä ilmanvaihtoratkaisuissa rakennuksen läpi on muun muassa vietävä kaksi keskuskanavaa ja ratkaisun palotekniset vaatimukset ovat kattavat.

Miten hybridiratkaisu toimii?

Thermex on kehittänyt uuden ilmanvaihtoteknisen ratkaisun, Plasmex-hybridin. Siinä liesituulettimen läpi kulkeva ilma suodatetaan ensin rasvasuodattimen ja sitten sähköstaattisen aktiivisuodattimen kautta. Vasta sitten ilma vapautuu takaisin huoneilmaan. Aktiivinen ja dynaaminen hajunpoistojärjestelmä on integroitu liesituulettimeen ja käynnistyy ja sammuu yhdessä sen kanssa.

Järjestelmän teho pysyy samana noin 3 000 tunnin ajan, minkä jälkeen suodatin puhdistaa itsensä automaattisesti. Liesituulettimella on oma moottori ja se voi kierrättää suuria määriä ilmaa uusien, korkeampien kärynpoistovaatimusten mukaisesti. Järjestelmässä on hälytystoiminto vikatilanteen varalta.

Useita hyötyjä

Plasmex-hybridissä on useita etuja, muun muassa se, että jokainen asunto saa 100-prosenttisesti yksilöllisen ilmanvaihtoratkaisun. Paloturvallisuusvaatimukset ovat yksinkertaisia, eikä pystysuuntaisia ilmanvaihtokanavia tarvita. Tämä tarkoittaa, että pienissä asunnoissa hormi ei enää vie suhteellisen suurta pinta-alaa. Liesituuletin ei aiheuta lämpöhäviötä, ja talvisin alhaisen kosteuden aiheuttamat ongelmat vähenevät.

Ilmanvaihto ja liesituuletin toimivat toisistaan riippumatta, mikä on eduksi kunnossapidon ja huollon kannalta. Jos huoneiston ilmanvaihtojärjestelmä menee rikki, liesituuletin toimii edelleen, joten hajut ja rasva poistuvat.

Hajautetussa järjestelmässä ei tarvita erillistä ilmanvaihtokanavaa katon kautta, mikä lisää huoneistojen äänieristystä ja paloturvallisuutta. Plasmex-hybridijärjestelmä on ollut käytössä muun muassa 160 asunnossa Tanskassa 15 kuukauden ajan – ilman negatiivisia palautteita hajuista tai kosteudesta.

Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.thermex.fi

Contacts


Subjects


Hybridi-ilmanvaihtoratkaisu Hybridi Ilmanvaihtoratkaisu Thermex
ad