PressPort logo
https://www.pressport.com/int/news/pressreleases/ty%C3%B6tyytyv%C3%A4isyys-n%C3%A4kyy-yritysten-tuloksissa-21580

Työtyytyväisyys näkyy yritysten tuloksissa

Press release August 26, 2015 Motivaatio Mini MBA Johtajuus

Työtyytyväisyys, motivaatio ja johtajuusteoriat

Probana Mini MBA strategier

Useat tutkimukset osoittavat, että työtyytyväisyys voidaan yhdistää suoraan yrityksen tuloksiin ja maksukyykyyn. Siksi johtajien on tärkeää painottaa laadunhallintaa tekemällä konkreettisia, motivaatiota ja tyytyväisyyttä parantavia aloitteita. Johtajan on tärkeää ymmärtää, että ihmiset motivoituvat eri tavoin, mikä vuorostaan tekee työtyytyväisyyden edistämisestä haastavaa. Työmotivaatioon vaikuttaa loppujenlopuksi moni asia kuten palkka, vastuu, persoonallisuus, elämäntilanne, sosiaalinen status sekä työn mielekkyys.  

Auttaako johtamisteorioiden oppiminen?

Mutta ovatko suomalaiset työntekijät motivoituja, ja jos ovat, voimmeko kiittää siitä johtajia? Moni esimies on korkeakoulutettu ja perillä eri johtajuusteorioista. Vaikka harva heistä tietoisesti päättää johtaa työntekijöitään juuri valmentavan johtamisteorian tai ohjaavan johtamisteorian avulla, tai edes päättää olevansa auktoriteettinen tai demokraattinen johtaja, moni huomaa että teoriatietämys auttaa heitä päätösten tekemisessä ja työntekijöiden motivoinnissa. Suomessa, esimiehet usein valitsevat kultaisen keskitien kun kyse on työntekijöiden motivoinnista. Moni onkin sitä mieltä, että teoriat on tarkoitettu johtajan henkiseen varustamiseen; puhdas teoria onkin jätettävä luennoille. Niiden soveltaminen käytännössä on jokaisen esimiehen oman harkinnan varassa.

Johtamisen työkalut

Koska hyvä esimies siis käyttää johtajuusteorioita työkaluina ensisijaisesti omien taitojensa rakentamiseen mutta myös apuna työntekijöiden motivoimisessa, on nykyajan esimiesten tärkeää pitää itsensä ajan tasalla uusimmista teorioista. Yliopiston ulkopuoliset esimieskoulutukset ja johtajille suunnatut jatkokoulutukset auttavat johtajia pysymään ajan tasalla opettaen sekä uusimpia teorioita että niiden sovellusta käytännössä työelämässä. Probanan mini MBA tarjoaa johtajille sekä ”pehmeitä” työkaluja, ja käsittelee mm. psykologian, konfliktinhallinnan ja kommunikaation teorioita, että ”kovia” työkaluja, käyden läpi aiheita kuten strateginen hallinto ja liiketoiminnan kehittäminen. 


Lue lisää Probanan mini MBA:sta täältä, ja lue nykyisten asiakkaiden suosituksia täältä. Voit myös keskustella aiheesta Probanan keskustelufoorumilla.

Subjects


Motivaatio Mini MBA Johtajuus