PressPort logo
https://www.pressport.com/int/news/pressreleases/tulevaisuuden-johtajan-parhaat-ominaisuudet-voivat-yll%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4-22014
ad

Tulevaisuuden johtajan parhaat ominaisuudet voivat yllättää!

Press release December 10, 2015 Business Education Koulutus Johtaminen Leadership

Tavanomainen käsitys hyvän johtajan tärkeimmistä ominaisuuksista on muuttunut viime vuosikymmenten aikana - etenkin nuorissa, innovatiivisissa yrityksissä. Siinä missä ennen johtajilta on aina odotettu ominaisuuksia kuten rohkeus, päättäväisyys ja karisma, nykyään johtajilta vaaditaan enemmän.

Öken

Innovatiivisuus

Johtajan ei ole välttämättä tarkoitus itse luoda uusia ideoita tai ratkaisuja yrityksen tuotantoon, mutta päättäjänä hänen on tärkeä rohkaista ja mahdollistaa innovaatio yrityksen työntekijöiden keskuudessa. Moni perinteisiin arvoihin nojaava johtaja ei ymmärrä eikä halua, että usein parhaat ideat tulevatkin organisaatiohierarkian alemmilta tasoilta. Tämä johtuu siitä, että ns. Kenttätyöläiset ovat paljon lähempänä yrityksen tuotteiden ja ratkaisujen tuotantoa, ja omaavat usein koulutuksen ja tietotaidon innovaation syntymiseen. 

”Kill your darlings” - taito

Yrityksen päätöstentekijänä johtajilla on vastuu hallinnoida organisaatiossa tehtäviä ratkaisuja sekä sisäisesti että ulkoisesti, oli ne sitten tuotannon, markkinoinnin, myynnin tai henkilöstöhallinnan ratkaisuja. Kirjan ”Do Less Better” kirjoittaja, ja entinen Jacobs Suchard:in toimitusjohtaja John Bell painottaa, että nykyajan yritykset ovat entistä monimutkaisempia, ja ilman lean- johtamista yrityksen elinkepoisuus voi kärsiä huomattavasti. Bell painottaakin, että luopuminen on yksi johtajan tärkeimpiä tehtäviä – Jos jokin organisaation toiminto on ideana hyvä, mutta vie resursseja eikä ole osa yrityksen ytintoimintaa, se tulee lopettaa. Hyvä johtaja on avoin innovaatiolle ja uusille ratkaisuille, mutta samanaikaisesti ymmärtää että vain parhaat ja valitut tulee implementoida.

Eturintamalta johtaminen

Muutoksen alla etenkin suurten yritysten johtajat ovat tottuneita vain ilmoittamaan tukensa yrityksessä tehtäville päätöksille sen sijasta että itse osallistuisivat muutosten toteutukseen. Johtajien osallistuminen konkreettiseen muutosten implementointiin on riippuu toki alasta, mutta usein vain keskijohto on läsnä kun uusia ratkaisuja toteutetaan. Taloussanomissa listattiin hyvän johtajan ominaisuuksista yhden olevan juurikintyöntekijöiden tukemisen ”eturintamalla”: tulevaisuuden johtaja poistaa esteitä työntekijöidensä tieltä ja tukee heidän menestystään. Tämän takia johtajan tulee olla läsnä ymmärtääkseen muutosten tuomia haasteita ja poistaakseen esteitä heidän tieltään.

Herkkyys

Ehkä yllättävin ero entiseen käsitykseen johtajien hyvistä ominaisuuksista on herkkyys ja sen arvostaminen. Tavanomaisesti johtajan hyveeksi on nähty pikemminkin paksunahkaisuus, sillä johtajan tulee pysyä lujana myös korkean paineen alla. Kuitenkin useat tutkimukset ovat osoittaneet, että herkät ihmiset ovat erinomaisia johtajia – Kirjan ”The highly sensitive person: How to thrive when the world overwhelms you” kirjoittaja ja PhD Elaine Aronin mukaan herkät ihmiset ovat intuitiivisia visionäärejä, luovia, muiden tarpeita ajattelevia, laadusta välittäviä, tunnollisia ja taitavia työntekijöitä. Aronin mukaan herkät ihmiset ymmärtävät myös ihmisiä muita paremmin. The Entrepreneur kirjoitti myös että herkät ihmiset ovat lisäksi empaattisia, oikeudenmukaisia, ja ennen kaikkea johtajia.

Haluatko oppia lisää johtamisesta? Probanan mini MBA on joustava jatkokoulutus suomalaisille johtajille ja esimiehille. Koulutuksessa yhdistyy joustava e-learning-opiskelu, inspiroivat kurssipäivät sekä mielenkiintoiset kurssitehtävät. Kurssipäivien aikana voit keskustella johtamiseen liittyvistä tärkeistä aiheista muiden menestyksekkäiden johtajien ja esimiesten kanssa.  

Lue lisää mini MBA:sta: http://www.probana.com/PROBANA-MiniMBA-Finland.pdf

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen osoitteessa www.probana.fi!

Subjects


Business Education Koulutus Johtaminen Leadership
ad