PressPort logo
https://www.pressport.com/int/news/pressreleases/suuri-hy%C3%B6ty-henkil%C3%B6st%C3%B6n-kouluttamisesta-20339

Suuri hyöty henkilöstön kouluttamisesta

Press release June 8, 2015 Johtaja Koulutus Mini MBA Jatkokoulutus

Henkilöstön kehittämisellä on ratkaiseva merkitys yrityksen kilpailukyvylle

Svartvitprofil

Koulutuksesta on ollut paljon puhetta viime aikoina. Kun tulee työntekijöiden kouluttamiseen yritykset voivat houkutella ja säilyttää työntekijöitä tarjoamalla heille kompetensseja kehittäviä koulutuksia. Yhteiskunnallisella tasolla Suomella on tarvetta koulutetuille työntekijöille myös jatkossa innovaation ja hyvinvoinnin säilyttämisen, sekä tulevaisuuden asettaminen tarpeiden vuoksi.

Koulutus on strategisen kompetenssien kehittämisen käytetyin keino. Se johtuu ennen kaikkea siitä, että koulutuksia on helppo suunnitella, ja se on samalla näkyvä ja arvostettu toimenpide. Jotta koulutus olisi onnistunut, työntekijän uutta tietoa pitää kyetä soveltamaan yrityksessä. On siis olennaista, että myös muut työntekijät saavat osansa tiedosta. Uudesta tiedosta ja uusista käsitteistä tulee keskustella yhdessä, jotta niiden pohjalta voidaan luoda uusi yhteinen, kuhunkin tilanteeseen sopiva tulkinta.

Henkilöstön kehittäminen - miksi?

Henkilöstön kehittäminen parantaa yrityksen tehokkuutta, sillä sen avulla varmistetaan työntekijöiden tarvittava pätevyys, jota vaaditaan työtehtävien suorittamiseen ja yrityksen suoritustavoitteiden saavuttamiseen. Myös talon ulkopuolella järjestettävä kurssi voi tarjota uutta tietoa ja inspiraatiota omiin työtehtäviin. Probanan mini MBA-kurssi varmistaa että työntekijä saa tiedon, osaamisen ja työkalut käsittelemään yrityksen haasteet nyt, ja myös tulevaisuudessa. Lue lisää www.probana.fi

Henkilöstön kehittäminen voi myös vahvistaa yrityksen imagoa. Jos organisaatio käyttää paljon voimavaroja henkilöstön kehittämiseen, se heijastuu sekä sisäiseen että ulkoiseen toimintaympäristöön. Näin organisaatio voi saavuttaa myönteisen maineen koskien henkilöstön kehittämistä, ja ulkopuolisetkin saavat käsityksen yrityksen toiminnasta.

Yritysten haasteena on muuttaa oletustaan siitä, että kyvykkäitä työntekijöitä voidaan houkutella palkalla ja työeduilla. Niiden pitää sen sijaan ymmärtää, että kyvykkäitä ehdokkaita motivoivat organisaation tarjoamat sisäiset ja henkilökohtaiset kehittymisen mahdollisuudet, kuten koulutusten tarjoaminen. 

Probana Mini MBA-kurssi on hyvä vaihtoehto työntekijöiden kompetenssien kehittämiseen. Kurssi on räätälöity sopimaan yritysten tarpeisiin ja on ajallisesti joustava koulutus joka yhdistää etäopiskelun ja suositut luentopäivät. Lue lisää www.probana.fi

Subjects


Johtaja Koulutus Mini MBA Jatkokoulutus