PressPort logo
https://www.pressport.com/int/news/pressreleases/suorituskyvyn-johtaminen-23246

Suorituskyvyn johtaminen

Press release December 9, 2016 Johtaminen Urakehitys Koulutus Mini MBA Johtajakoulutus Probana

Suorituskyvyn johtaminen on oleellinen osa yrityksen toimintaa, joka takaa yrityksen kehityksen ja tehokkaan toiminnan.

Pic 3

Yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaympäristöt ovat muuttuneet huomattavasti viime vuosien aikana. Muuttuva toimintaympäristö ja muutokset asiakkaiden tarpeissa ja vaatimuksissa haastavat yritykset uudistumaan. Siksi moderneille yrityksille on erityisen tärkeää pitää huolta kyvystään sopeutua, kehittyä ja innovoida.

Suorituskyvyn johtaminen on oleellinen osa yrityksen toimintaa. Jotta yritys voisi kehittyä sekä toimia mahdollisimman tehokkaasti, johdon tulisi olla perillä yrityksen suorituskyvystä ja siihen liittyvistä heikkouksista ja vahvuuksista. Suorituskyvyn arvioimiseksi on kehitetty erilaisia mittareita ja mittaristoja. Mikäli mittarit ovat tarkoituksenmukaisesti valittuja, niistä saatavan tiedon avulla johto voi viestiä henkilöstölle yrityksen strategiaa ja sitä, mihin henkilöstön tulisi keskittyä yrityksen strategiassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Suorituskyvyn mittaaminen ja analysointi tukee päätöksentekoprosessia keräämällä tietoa siitä, miten hyvin tavoitteet ovat saavutettu ja miten tarkasti ennusteet on tehty. Mittaaminen on siis tärkeää liiketoiminnallisen suorituskyvyn parantamisen kannalta.

Suorituskyvyn johtamisen avulla pyritään tunnistamaan yrityksen suorituskyvyn nykytila sekä kehittämään ja johtamaan sitä kohti yrityksen strategisia tavoitteita. Suorituskyvyn mittaus motivoi henkilöstöä sekä lisää työntekijöiden ymmärrystä siitä, miten heidän toimintansa vaikuttaa organisaation liiketoimintaan. Lisäksi suorituskyvyn mittaus parantaa koulutustarpeiden tunnistamista, työntekijöiden suorituskykyä ja tuottavuutta sekä lisää saavutuksen tuntua. Mittaamisen avulla saadaan myös selville, ollaanko asetettuja tavoitteita saavuttamassa ja siten tehdä myös korjaavia toimenpiteitä.

Pelkkä suorituskyvyn mittaaminen ei kuitenkaan ole tarpeeksi, vaan yrityksen on osattava yhdistää mittaustiedot ja asiantunteva johtaminen, jotta tiedon ja tekemisen välinen kuilu saataisiin täytettyä. Toisin sanoen yritysten pitäisi pystyä muuntamaan mittaamisprosesseista saatua tietoa tehokkaaksi toiminnaksi.

Haluatko oppia lisää suorituskyvyn johtamisesta tai päivittää tietosi aiheesta? Probana Business School:in Mini MBA- koulutuksen avulla saat laadukasta opetusta suorituskyvyn johtamisesta. Suorituskyvyn johtamisen lisäksi tämä jatkokoulutus koostuu viidestä muusta johtamisen keskeisiä aihealueita käsittelevästä kurssista. Nämä aihepiirit käsittelevät johtajille tärkeitä osa-alueita kuten: Henkilöstöjohtaminen ja psykologia, Muutosjohtaminen, Liiketoiminnan ja strategian kehittäminen, Arvojohtaminen sekä Kehittävä johtaminen. Probanan Mini MBA on laadukas ja joustava johtajakoulutus sinulle, joka haluat panostaa ammatilliseen kehitykseesi sekä edistää uraasi. Lue lisää Mini MBA:sta: http://www.probana.com/PROBANA-MiniMBA-Finland.pdf ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa www.probana.fi!

Subjects


Johtaminen Urakehitys Koulutus Mini MBA Johtajakoulutus Probana