PressPort logo
https://www.pressport.com/int/news/pressreleases/suorituskyvyn-johtaminen-22063

Suorituskyvyn johtaminen

Press release December 30, 2015 Suorituskyvyn johtaminen

Suorituskyvyn johtaminen on oleellinen osa yrityksen toimintaa, joka takaa yrityksen kehityksen ja tehokkaan toiminnan sen toimintaympäristössä.

100x1

Yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaympäristöt ovat muuttuneet huomattavasti viime vuosien aikana. Toimintaympäristöt ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat aiempaa nopeammin, ja yritysten on pystyttävä pitämään huolta kyvyistään olla innovatiivisia ja uudistumiskykyisiä.

Suorituskyvyn johtaminen on oleellinen osa yrityksen toimintaa. Jotta yritys voisi kehittyä sekä toimia mahdollisimman tehokkaasti toimintaympäristössään, johdon tulisi olla perillä yrityksen suorituskyvystä. Suorituskyvyn johtamisen apuvälineenä käytetään erilaisia mittareita ja mittaristoja. Mikäli mittarit ovat oikein valittuja, niistä saatavan tiedon avulla johto voi viestiä henkilöstölle yrityksen strategiaa ja sitä, mihin henkilöstön tulisi keskittyä yrityksen strategiassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Suorituskyvyn mittaaminen ja analysointi tukee päätöksentekoprosessia keräämällä tietoa siitä, miten hyvin tavoitteet ovat saavutettu ja miten tarkasti ennusteet on tehty. Mittaaminen on siis tärkeä osa liiketoiminnallisen suorituskyvyn parantamista.

Suorituskyvyn johtamisen avulla pyritään tunnistamaan yrityksen suorituskyvyn nykytila sekä kehittämään ja johtamaan sitä kohti yrityksen strategisia tavoitteita. Suorituskyvyn mittaus motivoi henkilöstöä sekä lisää työntekijöiden ymmärrystä siitä, miten heidän toimintansa vaikuttaa organisaation liiketoimintaan. Lisäksi suorituskyvyn mittaus parantaa koulutustarpeiden tunnistamista, työntekijöiden suorituskykyä ja tuottavuutta sekä lisää saavutuksen tuntua. Mittaamisen avulla saadaan myös selville, ollaanko asetettuja tavoitteita saavuttamassa ja siten tehdä myös korjaavia toimenpiteitä.

Pelkkä suorituskyvyn mittaaminen ei kuitenkaan ole tarpeeksi, vain yrityksen on osattava yhdistää mittaustiedot ja johtamisen, jotta tiedon ja tekemisen välinen kuilu saataisiin täytettyä. Toisin sanoen yritysten pitäisi pystyä muuntamaan mittaamisprosesseista saatua tietoa tehokkaaksi toiminnaksi.

Haluatko oppia suorituskyvyn johtamisen salat tai päivittää tietosi aiheesta? Probana Business School:in mini MBA- koulutuksen avulla saat laadukasta opetusta suorituskyvyn johtamisesta. Suorituskyvyn johtamisen lisäksi tämä jatkokoulutus koostuu viidestä muusta aihepiiristä. Nämä aihepiirit käsittelevät johtajille tärkeitä hallintoalueita kuten: Henkilöstöjohtaminen ja psykologia, Muutosjohtaminen, Liiketoiminnan ja strategian kehittäminen, Arvojohtaminen sekä Kehittävä johtaminen. Probanan mini MBA on uusi, joustava johtajakoulutus sinulle joka haluat panostaa sekä edistää uraasi. Lue lisää mini MBA:sta: http://www.probana.com/PROBANA-MiniMBA-Finland.pdf ja ilmoittaudu mukaan osoittteessa www.probana.fi!

Subjects


Suorituskyvyn johtaminen