PressPort logo
https://www.pressport.com/int/news/pressreleases/oletko-my%C3%B6t%C3%A4el%C3%A4v%C3%A4-vai-et%C3%A4isyytt%C3%A4-luova-vuorovaikuttaja-22215

Oletko myötäelävä vai etäisyyttä luova vuorovaikuttaja?

Press release February 9, 2016 Communication Leadership

Tapa, jolla kommunikoimme ja käytämme kieltä, vaikuttaa ratkaisevasti kaikkien vuorovaikutussuhteidemme lopputulemaan, olipa kyseessä sitten esimies-alainen-suhde, parisuhde, ystävyyssuhde, tai vaikka opettaja-oppilassuhde.

good meeting

Mutta kuinka paljon huomiota oikeastaan kiinnitämme päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa oman ulosantimme laatuun? Saati sitten syihin viestinnällisten tapojemme ja reaktioidemme taustalla? Painoarvoa olisi syytä antaa rutkasti, sillä kaikissa vuorovaikutustilanteissa, eikä vähiten liike-elämässä, on onnistuneella vuorovaikutuksella hedelmälliset tulokset. Silti moni harjoittaa etäisyyttä luovaa vuorovaikutusta, aivan huomaamattaan. Sinäkin.

Älä puhu sakaalikieltä

Amerikkalainen psykologi Marshall B. Rosenberg on kehittänyt 1970-luvulla vuorovaikutusmallin, joka ei ole vuosien saatossa vanhentunut, vaikka kommunikaatiomuodot ovatkin kokeneet digivallankumouksen. Rosenbergin mukaan normaali tapamme kommunikoida on etäisyyttä luovaa vuorovaikutusta. Hän käyttää tästä myös nimitystä sakaalikieli, joka symbolisoi ajattelematonta ja laskelmoivaa, jopa agressiivista kommunikaatiota.

Etäisyyttä aletaan luomaan välittömästi, kun vuorovaikutus alkaa vastapuolen arvioinnilla ja ennakkoluulojen sekä ennakko-oletusten muodostamisella. Pidämme myös helposti kiinni omasta käsityksestämme oikeasta ja väärästä, ja jos toisen arvot hieman sivuavat omiamme, koemme heti oikeudeksi asettaa ihmiselle tietynlaisen leiman. Ja kun ihminen leimataan omassa mielessä jonkinlaiseksi, tämä värittää koko vuorovaikutusta ja toisen sanomaa sinulle, eikä anna vastapuolelle helposti mahdollisuutta muuttua sinun silmissäsi. Omien arvojemme ja ennakko-oletustemme takia ymmärrämme toisten tarkoitusperät ja viestit usein väärin, mikä taas johtaa helposti konfiktitilanteisiin.

Jos emme kiinnitä huomiota vuorovaikutuksemme laatuun, keikahtaa se helposti etäisyyttä luovaan malliin - ihan meillä kaikilla. Eritysen helposti näin pääsee tapahtumaan, kun olemme stressaantuneita tai ärtyneitä.

Myötäelävä vuorovaikutus eli kirahvikieli

Rosenbergin mallissa etäisyyttä luovan vuorovaikutuksen vastakohta on myötäelävä vuorovaikutus. Se on rehellistä, kuuntelevaa kommunikaatiota, jossa pyritään näkemään viestinnällisten reaktioiden taustalla olevat tekijät, eikä ns. tuomita kirjaa kansien perusteella. Kollegasi kireyden takana voi olla vaikka riita kotona aamiaispöydässä tai huoli sairaasta sukulaisesta. Alaisesi toimintaa värittävät kaikki hänen kokemuksensa lapsuudesta, opiskeluajoista ja työvuosista tähän päivään, mistä sinulla ei ole ehkä aavistustakaan. Vuoropuhelutilanteessa meidän tuleekin unohtaa keskustelukumppanista mahdolliset etukäteen muodostetut käsitykset, olla tilanteessa läsnä ja kuunnella, mitä toisella on sanottavanaan. Meidän tulee hyväksyä vastapuolen kokemukset, tunteet ja tarpeet – ja kunnioittaa niitä.

Myötäelävän vuorovaikutuksen edellytys on, että yksilö tulee tietoiseksi ja ottaa vastuun omista tunteistaan ja tarpeistaan sillä tavalla, että hän kykenee ilmaisemaan niitä selkeästi muille. Samalla tulee kyetä kuuntelemaan muita, ottamatta kuitenkaan vastuuta heidän tunteistaan.

Ja miksi kirahvikieli? Koska kirahvi näkee kauas, ja sillä on suuri sydän. Pyri siis näkemään tekojen takana oleva ihminen, pidä mieli avoimena ja sydän mukana vuorovaikutuksessa.

Probanan jatkokoulutuksissa kehittyvät myös vuorovaikutustaidot

Probana Business Schoolin mini MBA -koulutus käsittelee kattavasti johtamisen eri osa-alueita ja kehittää sinua esimiehenä ja johtajana. Maaliskuun moduulin aihe on kehittävä johtaminen, missä käsitellään muun muassa sosiaalista kompetenssia, kommunikaation merkitystä, coachaamista sekä myötäelävää vuorovaikutusta osana johtamistaitoa. Jos henkilökohtainen ammatillinen kehitys kiinnostaa sinua, lue lisää osoitteesta www.probana.fiehdit vielä ilmoittautua maaliskuussa alkavalle kurssille!

Subjects


Communication Leadership