PressPort logo
https://www.pressport.com/int/news/pressreleases/nyt%C3%A6nkning-og-samarbejde-viser-vejen-frem-for-dansk-byggeri-13197
ad

Nytænkning og samarbejde viser vejen frem for dansk byggeri

Press release March 14, 2012 Byggeri

Banebrydende byggesystem lanceres i Danmark gennem nyskabende samarbejde

Fabriksfremstilling 2
The pods are factory finished before delivery to the building site.

En kronik i Ingeniøren beskrev for nylig, hvordan den danske byggebranche har nået grænserne for sin formåen, fordi den ikke er blevet industrialiseret så gennemgribende, som andre brancher er blevet det.

Det problem er der nu nogen, der gør noget ved. Kähler i Korsør har været en af de mest innovative leverandører til dansk byggeri i over 150 år, og Colliers International Danmark er blandt landets største ejendomsmæglere. Nu har de indgået samarbejde om at producere og sælge industrialiseret byggeri i Danmark.

Byggeteknikken er opfundet af den danske arkitekt Ole Bjerre og har været under international udvikling i nogle år. Der er tale om tungt byggeri i materialer, som har været brugt i årtier, men de anvendes her på en ny måde, som giver store energimæssige og økonomiske fordele.

Systemet hedder bPod, og det kommer nu til Danmark via samarbejdet mellem Kähler og Colliers. Resten af forretningsmodellen er også ny og anderledes for byggebranchen. Kähler har fået franchise på bPod-systemet i hele Skandinavien og starter med at indføre det i Danmark via søsterselskabet bPod Danmark ApS. Samtidig er Colliers International Danmark udpeget som Skandinavisk salgsorganisation. 

Denne forretningsmodel er bedre kendt fra detailhandelen, og det er bPods plan at at modernisere byggebranchen ved brug af mange af de økonomiske, ledelsesmæssige og praktiske værktøjer, som har ført til øget vækst og produktivitet i andre brancher.

Modernisering af en traditionsbunden branche

Brugen af franchise-, licens- og salgsaftaler er et udtryk for den modernisering, som bPod har planlagt for byggebranchen. 

Samtidig søger bPod gennem et samarbejde med eksisterende byggevirksomheder at udnytte så mange forhåndenværende ressourcer som muligt og dermed gøre overgangen til industrialiseret byggeri lettere og billigere for alle involverede. 

Det er bl.a. muligt, fordi bPod-systemet anvender almindelige betonelementer, og den største forskel fra traditionelt betonbyggeri ligger i den rækkefølge, hvori bygningen samles og færdiggøres.

Der findes andre byggesystemer, som er baseret på fabriksproduktion, men bPod adskiller sig ved at være tung konstruktion designet med særligt henblik på etagebyggeri. Det er det eneste industrialiserede byggesystem med en indbygget bærende konstuktion, så der kan bygges op til 10 etager eller mere. 

Det er også den eneste etagebyggemetode, som i sin grundidé medtager energibesparende foranstaltninger som højisolering, tætning og fuldtud integreret brug af vedvarende energikilder.

Fakta om bPod byggemetoden

Byggeprocessen

Lette vægge, omkring halvt så tykke som en normal betonvæg, støbes og samles med gulv- og loftplader til en komplet rumenhed, som kaldes en “build-pod”, heraf navnet bPod.

Disse rumenheder færdiggøres på fabrik med alt fra maling og gulvbelægninger til komplette køkkener og badeværelser. Det sker i gulvplan under moderne produktionsforhold og er derfor uafhængigt af vejr og fri for fordyrende levering og installation i stor højde på byggepladsen.

De færdige rumenheder transporteres til byggepladsen, hvor de opstilles og fabriksfremstillede facadeelementer monteres, komplette med døre og vinduer.

Kanaler i isoleringen armeres derefter og udstøbes med flydebeton én etage ad gangen, og danner derved de bærende søjler og dragere, som gør at bPod kan bygges I højden.

I hulmuren mellem de separate inder- og ydervægge indblæses herefter isolering, inden næste etage opstilles. Elevatorskakter, trapper og installationskerner til vand, el, ventilation og kommunikation er bygget ind i systemet efter behov, så efter opstillingen er alt, hvad der er tilbage at forbinde vand og el mellem enhederne, og bygningen er færdig til indflytning.

Ubegrænset isolering giver store energi- og  CO₂-besparelser

bPod-etagebygninger kan opfylde lavenergikrav, fordi ydervæggene er strukturelt adskilt fra indervæggene. Derfor er der ingen begrænsning i den mængde eller type af isolering der kan anvendes, og kuldebroer undgås. 

Desuden integrerer bPod-teknologien gulvvarme, som er mere effektiv end andre opvarmingsformer og fungerer bedre med vedvarende energikilder som varmepumper og solpaneler.

Det betyder, at etagebyggeri i bPod kan kostrueres ikke kun til eksisterende energikrav, men også til fremtidens. Valget mellem BR10-krav, Lavenergi 2015 eller de kommende 2020-krav er så enkelt som at vælge hulmurens tykkelse og typen af isoleringsmateriale.

Bedre indeklima

bPod-byggeri er ikke kun isoleret udadtil, men de enkelte enheder er isoleret fra hinanden for både varme og støj. Dermed kan man have temperaturforskelle indenfor den ydre klimaskærm, hvilket ikke kan lade sig gøre i almindelige lavenergiløsninger. 

De lydgener, som er kendt fra traditionelt betonbyggeri, modvirkes gennem intern isolering, og bPod-byggeri er én til to lydklasser bedre end traditionelt betonbyggeri.

Fremstillingsprocessen for bPod medfører også en langt bedre tætning og dermed færre lugtgener og røg-relaterede helbredspåvirkninger imellem boligerne.

Kortere byggetid

bPod-teknologien forbedrer ikke kun kvaliteten men afkorter også byggetiden væsentligt. Op til to etager kan opstilles og færdiggøres om ugen. Kortere byggetid, færre byggefejl og rationel fabriksproduktion betyder tilsammen besparelser hele vejen rundt. Færre arbejdstimer, mindre spild, færre skader, og endda billigere fininsiering, fordi byggeriet kommer hurtigere i brug.

I bPods filosofi betyder det, at man kan bygge mere med de samme ressourcer. De stiller spørgsmålet: “Bygger vi alt det vi har brug for, eller bygger vi kun det vi har råd til?” De resonnerer at vi bygger det vi har råd til, og derfor vil billigere byggeri betyde mere byggeri.

Men der er finanskrise? Ja, men den stopper ikke det stigende behov for flere boliger og arbejdspladser, og den øger kun behovet for at bygge økonomisk.

Yderligere oplysninger på www.bpod.dk

 

Contacts


Torben Nielsen

Nordisk salgsdirektør
Colliers International Danmark A/S
[email protected]********* Reveal...
+45 4******** Reveal...

Subjects


Byggeri
Process 2
Rumenhederne monteres og færdiggøres på fabrik.
Download | 1.9 MB | 2360 x 4200 | .jpg

Fabriksfremstilling 2
The pods are factory finished before delivery to the building site.
Download | 2.59 MB | 2360 x 4200 | .jpg

Building D 4
Vedvarende energi er tænkt ind i bPod byggeri fra starten med henblik på både solpaneler og varmepumper.
Download | 6.4 MB | 2360 x 4200 | .jpg

bPod transport
A pod and façade elements during transport to the building site.
Download | 2.88 MB | 2360 x 4200 | .jpg

Zip and download all files
ad