PressPort logo
https://www.pressport.com/int/news/pressreleases/muutosjohtaminen-ja-muutoksen-voimat-organisaatiossa-21423

Muutosjohtaminen ja muutoksen voimat organisaatiossa

Press release June 30, 2015 Probana Johtajuus Johtaminen Muutosjohtaminen Mini MBA Suomi

Miten johtaa onnistuneesti muutosten alla?

Præsentationsteknik

Muutosjohtaminen voidaan määrittää johtamiseksi, jolla pyritään hallitsemaan organisaation sekä sisäisistä että ulkoisista olosuhteista johtuvia muutoksia. Muutokset edellyttävät johtamista, sillä muutosprosesseja leimaa yleensä olemassa olevien rutiinien murtuminen. Tämä murros haastaa vallalla olevia käsityksiä.

Muutosten tekeminen organisaatiossa on tänä päivänä perusedellytys kilpailukyvyn säilyttämiselle ja tärkeä kyky pyrkimyksissä sopeutua ulkomaailman vaateisiin. On tärkätä muistaa että muutokset ovat sääntö – eivät poikkeus. Siksi muutosketteryys onkin noussut enemmän kuin koskaan huomion keskipisteeksi.

Ulkoiset liikkeellepanevat voimat – toimintaympäristö, markkinat, liiketoiminta ja organisaatio – ovat luonnollisesti johtajille kovin tuttuja, kun taas sisäiset liikkeellepanevat voimat – kulttuuri, käyttäytyminen ja ajattelumallit – ovat useimmille uusia, mutta silti yhtä tärkeitä. Tästä ja muista muutosjohtamisen alueeseen liittyvistä asioista voi oppia Probanan Mini MBA-kurssin aikana. Asiasta lisää voi lukea tästä: http://www.probana.fi

Subjects


Probana Johtajuus Johtaminen Muutosjohtaminen Mini MBA Suomi