PressPort logo
https://www.pressport.com/int/news/pressreleases/johtamistaitoa-jokaisella-tasolla-21980
ad

Johtamistaitoa jokaisella tasolla!

Press release December 1, 2015 Johtamistaito

Menestyvät yritykset tarvitsevat päteviä johtajia ja esimiehiä yritysten jokaisella tasolla.

Shutterstock 46799464 krisekommunikation

Hyvän johtajan löytämisellä on suuri vaikutus yritysten menestykseen pidemmällä tähtäimellä. Johtajan rooli ja vastuu on kuitenkin muuttunut paljon viimeisten 10 v aikana. Tämän päivän yrityksiltä vaaditaan suurta joustavuutta sekä innovatiivisuutta, tuoden mukanaan enemmän haasteita yritysten johtajille. Ollakseen varteenotettavia kilpailijoita tämän päivän markkinoilla, johtajien on oltava ajan tasalla vallitsevista trendeistä, mutta heillä on myös oltava katse pitkälle tuleviasuuteen. Ymmärrys nopeista muutoksista, teknologisesta kehityksestä sekä uusista markkina-alueista, on tuikitärkeää. Markkinat tänä päivänä muuttuvat jatkuvasti, ei siis riitä, että yritysten johtajat ja esimiehet vain kokevat itsensä ”olevan valmiita” - tarvitaan enemmän.

On erittäin tärkeää, että yritykset varmistavat heidän työntekijöidensä jatkuvan kehityksen sekä huolehtivat että työntekijöiden johtamistaidot ja tietämys on ajan tasalla. Tämä ei koske vain henkilöitä johtotehtävissä, vaan työntekijöitä yritysten kaikilla tasoilla. Kun työntekijät yritysten eri tasoilla hallitsevat johtamisen osaalueet, yrityksillä on parhaat edellytykset ratkoa ongelmia tulevaisuudessa. Valitettavasti ei ole mitään oikotietä johtamistaitojen ja tietämyksen kehittämiseen. Menestyvillä yrityksillä on ainakin tämä yhteinen tekijä: he panostavat työntekijöihinsä ja takaavat heidän jatkuvaa kehitystä- kaikilla tasoilla.  

Subjects


Johtamistaito
ad