PressPort logo
https://www.pressport.com/int/news/pressreleases/johtaminen-vs-johtajuus-miss%C3%A4-ero-piilee-20330

Johtaminen vs. Johtajuus – missä ero piilee?

Press release June 5, 2015

Mini MBA kehittää johtajia huolehtimaan suomalaisista yrityksistä

Probana Helsingfors Mini MBA

Mikä on johtajan keskeisin tehtävä? Johtaminen on toimintojen hallitsemista ja kontrollointia, hallinnointia, päivittäisiä valintoja ja päätöksiä. Johtajuus puolestaan keskittyy johtaja-alainen- rooliin, eli ei johtajia ilman alaisia. Johtajana on myös olennaista osata erottaa asioiden johtaminen ja ihmisten johtaminen. Yleisesti voi sanoa että asioita johdetaan ja ihmisten kohdalla osoitetaan johtajuutta. Se käsittää mm. viestittämistä tavalla, joka vakuuttaa ja houkuttelee työntekijät suoriutumaan annetuista tehtävistä ja seuraamaan yrityksen johdon asettamaa strategiaa. Tämä asettaa suuret vaatimukset johtajan viestintätaidoille.

Johtajuutta eivät harjoita vain yrityksen johtajat. Kaikki yrityksen työntekijät voivat vaikuttaa yrityksen menestymiseen johtajuusviestinnän avulla. Yleinen odotus on, että yritysten johtajat kykenevät toimimaan johtajina sekä asioiden johtamisen näkökulmasta että osaavat samalla osoittaa johtajuutta. Probanan Mini MBA-kurssi keskittyy juuri mainittuun. Kurssin aikana keskitytään johtajarooliin, sen hallitsemiseen ja kehittämiseen. Lue lisää www.probana.fi

Mini MBA yhdistää joustavan etäopiskelun ja tehokkaat luentopäivät. Toukokuussa järjestetty luentopäivä Helsingissä sai positiivista palautetta osallistujilta. Luennoitsijat olivat taitavia ja osaavia. Seuraava tilaisuus järjestetään elokuussa ja odotukset ovat korkeat sillä teemana on hyvin ajankohtainen aihe – muutosjohtaminen. Lue lisää ja ilmoittaudu www.probana.fi