PressPort logo
https://www.pressport.com/int/news/pressreleases/johtaminen-uudessa-yrityksess%C3%A4-21715

Johtaminen uudessa yrityksessä

Press release October 1, 2015 Management Communication Organisation MiniMBA Leadership

Uuteen työpaikkaan sopeutuminen vie aikansa, etenkin jos aloitat työt johtajatasolla. Yhtäkkiä sinun täytyy samanaikaisesti oppia yrityksen sisäiset säännöt ja näyttää osaamisesi saavuttamalla omat tavoitteesi. Ei ole yhtä oikeaa tapaa mukautua omiin sekä muiden asettamiin odotuksiin, mutta listasimme muutaman vinkin jotka auttavat johtajia sopeutumaan uuteen työympäristöönsä.

Klappahänder

Organisaation rakenne ja kommunikaatio

On hyvä selvittää kuinka uudessa yrityksessä kommunikoidaan: onko yrityksen rakenne hierarkinen vai ns. litteä? Rohkaistaanko työntekijöitä ”vertikaaliseen” kommunikointiin molempiin suuntiin, eli ottavatko työntekijät myös aloitteita keskustella yrityksen hallinnon kanssa, vai annetaanko palautetta vain esimiehiltä työntekijöille? Kuinka eri yksiköt kommunikoivat keskenään sisäisesti sekä ulkoisesti? Kuinka organisaation koko vaikuttaa kommunikaatioon? Kuinka tietotaitoa jaetaan, suorasti vai epäsuorasti? Mikä on teknologian rooli kommunikaatiossa? Johtajana on tärkeä kysyä näitä kysymyksiä, koska olemassaolevien kommunikaatiokanavien käyttäminen antaa saumattoman pääsyn yrityksen sisäiseen informaatioon.

Johtamistyyli ja organisaation kulttuuri

Jokaisessa yrityksessä on omanlaisensa työkulttuuri, ja usein johtajan onkin järkevää ensin oppia uuden työtiimin ns. ”hiljaiset” säännöt ennen kuin tekee uusia, mullistavia aloitteita. Ja kyllä, mukautuminen on välttämätöntä sillä yksikään yritys ei ole kulttuuriltaan täysin samanlainen toisen kanssa. Kun johtaja ymmärtää miten ihmissuhteet toimivat uudessa työympäristössä, hänen on helppo mukauttaa oma johtajuustyylinsä sen mukaisesti. Organisation kulttuurin ja johtamistyylin suhteesta on tehty useita tutkimuksia ja mm. Ogbonna & Harris (2000) kirjoittavat että organisaation kulttuuri toimii välittäjänä johtamistyylin ja yrityksen menestyksen välillä. Jos siis yrityksen kulttuuri rohkaisee rentoa, välitöntä neuvottelua lujan auktoriteetin sijaan, uuden johtajan kannattaa olla varovainen jakaessaan käskyjä ja sääntöjä. Johtajan arvostus ei perustu vain auktoriteettiin, vaan organisaation kulttuurista riippuen voi myös perustua mm. luottamukseen, avoimuuteen ja joustavuuteen.

Avoimuus

Organisaation rakenne, kommunikaatiokanavat, johtamistyyli ja organisaation kulttuuri ovat vain muutamia asioita joita johtajan tulee ottaa huomioon uudessa työpaikassa. On hyvä idea keskustella työntekijöiden kanssa kasvotusten, vaikka etenkin suurissa organisaatioissa voi olla haastavaa löytää aikaa kaikille. Myös ns. ”open door policy” jossa johtaja kirjaimellisesti pitää toimistonsa ovea auki jotta työntekijät voivat lähestyä häntä kysymyksillään on monille johtajille haaste kiireisen aikataulun takia. Forbes listasi kuitenkin syitä miksi juuri uuden managerin tulee käyttää avoimen oven politiikkaa: http://onforb.es/1vVHpIE. Avoimuus auttaa myös kasvattamaan muiden kärsivällisyyttä. Työntekijöiden on myös ymmärtää että etenkin uudet johtajat tarvitsevat aikaa oppiakseen työympäristön rutiinit.


Haluatko oppia lisää johtamisesta? Ilmoittaudu Probanan mini MBA kurssille osoitteessa www.probana.fi, tai jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä: [email protected]/0925166255

Subjects


Management Communication Organisation MiniMBA Leadership