PressPort logo
https://www.pressport.com/int/news/pressreleases/hj%C3%A6lp-til-unge-i-voldelige-k%C3%A6resteforhold-6833
Annonce: håndværkerhjælp

Hjælp til unge i voldelige kæresteforhold

Press release March 23, 2009 Young

Hvad gør man, hvis man er i et forhold, hvor kæresten er kontrollerende og aggressiv? Og hvad stiller man op, hvis man har mistanke om, at ens datter eller søn er udsat for vold af kæresten? En ny hjemmeside, ditforhold.dk, rådgi-ver både unge, der er i voldelige forhold, og forældre og ven-ner, der ser på udefra og gerne vil hjælpe.

Ditforhold logo hvid

Ditforhold.dk er hovedsagligt henvendt til unge mellem 14 og 24 år, som er i nye eller forholdsvis nye kæresteforhold. En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at 77 % af de unge kvinder, der oplever kærestevold, ikke søger hjælp. For de unge mænds vedkommende er tallet nærmere de 84 %. Det er altså især mænd, der har svært ved at søge hjælp, hvis de har været udsat for vold fra en kæreste.

Det er blandt andet svært, fordi kærestevold er et overset og meget tabubelagt emne. De unge har svært ved at erkende over for andre, at kærestens dominerende adfærd ikke handler om kærlighed, men om vold. Det er også svært for familien og vennerne at vide, hvad de skal gøre, hvis de har en mistanke om vold i forholdet. Ved at tale om problemet, kan man hjælpe den unge videre og forebygge nye tilfælde af kærestevold.

Unge har i forbindelse med undersøgelsen  efterspurgt hjælp til at takle kærestevold, og en ny stor indsats fra Det Kriminalpræventive Råd i Danmark og Minister for Ligestilling imødekommer behovet for rådgivning. Med hjemmesiden ditforhold.dk kan både unge ofre og voldsudøvere, og personer omkring de unge, der ønsker at hjælpe, få det, de søger. På hjemmesiden kan man bl.a. læse om, hvilke advarselstegn man skal være opmærksom på, hvordan man taler om emnet, og hvor man kan henvende sig for at få uvildig rådgivning.

"Vi vil gerne have både de unge og deres familier til at tale om emnet, for ved at bryde tabu åbner man op for, at der kan gøres noget. Det er en god start, hvis man vil forbygge nye tilfælde af kærestevold", siger Eva Smith, formand for Det Kriminalpræventive Råd.

"Den nye hjemmeside om kærestevold er et centralt redskab i regeringens indsats imod vold i familien. Vi lægger nu endnu mere vægt på at forebygge. De unge skal ikke finde sig i at leve med vold, og de skal ikke tage de voldelige vaner med i de forhold, de indgår i som voksne. Og det er jo opmuntrende, at ideen til hjemmesiden kommer fra de unge selv. Det var ét af de mange gode forslag til at bekæmpe kærestevold, som mit ungepanel overrakte mig i efteråret", udtaler ligestillingsminister Karen Jespersen (V).

Beginja har selv været i et voldeligt forhold i flere år og mener, at det er meget vigtigt med en kampagne, der skal være med til at nedbryde tabuet om kærestevold: "Havde jeg hørt om kærestevold i fx skolen eller ungdomsklubben, inden jeg kom i et forhold, så havde jeg været klar over, at det sker, og at det kan ske for alle. Så ville jeg inden mit første forhold have haft en mulighed for at vide, hvilke konsekvenser kærestevold kan have for resten af mit liv, og jeg havde vidst, hvor jeg kunne få hjælp og dermed være kommet hurtigere ud af det."

På ditforhold.dk er der også 6 podcast med psykolog Ida Koch, der bl.a. fortæller om, hvad kærestevold er. Der er en række test, man kan tage for at se, om man befinder sig i et voldeligt forhold. Der er også en brevkasse med en panel af eksperter og en debat man kan deltage i. Det er også muligt at se Celina Ree's muskvideo "Når du rør ved mig", der er dedikeret til kampagnen, og som handler om vold i forhold.

Hjemmesiden trækker på rådgivningsmuligheder fra bl.a. Foreningen for Børn og Unge i voldsramte familier og Landsorganisationen af kvindekrisecentre (LOKK).

Contacts


Subjects


Young
Annonce: håndværkerhjælp