PressPort logo
https://www.pressport.com/int/news/pressreleases/arvojohtaminen-organisaatiossa-21785

Arvojohtaminen organisaatiossa

Press release October 15, 2015 Education MiniMBA Strategi Leadership

Organisaatioiden – niin julkisten kuin yksityistenkin – olemassaolo perustuu arvon luomiseen asiakkaille, osakkaille ja kansalaisille. Kyseessä voi olla taloudellinen voitto, toteuttamisprosentti, käsittelyaika, jne. Suurin osa organisaatioden arvonluonnista alkaa kuitenkin sisäisesti. Jos perusta ei ole kunnossa, organisaation voi olla hyvin vaikeaa tuottaa tuloksia ja arvoja niille tahoille, joiden kanssa liiketoiminnan harjoittamisella organisaatio ansaitsee leipänsä.

MänStällerFrågorTillDamen

Mutta mitä ovat Arvot?

Arvoilla on eri tasoja. Kulttuureissa arvot periytyvät sukupolvilta toisille, kun taas henkilökohtaisella tasolla ihmisillä voi olla henkilökohtaisia, ammatillisia tai sosiaalinen arvoja. Arvoja vastaan voidaan asettua, mutta hyväksyttäessä arvot johtavat ihmisten tekoja ja valintoja. Asioilla on itseisarvoja ja välineellisiä arvoja, esim työpaikalla in lieu-päivät ovat arvokkaampia toisille kun taas toiset arvostavat enemmän rahallisia palkkioita.

Johtajien on tärkeä ottaa työssään huomioon yrityksessä vallitsevat arvot. Marjatta Jabe kirjoitti talouselämä-lehdessä arvojohtamisen tärkeydestä. Hän listaa arvojen 10 olemusta seuraavasti:

Arvot
- Ovat valintoja ohjaavia periaatteita
- Muodostavat yrityskulttuurin ytimen
- Ovat johtamisen apuvälineitä
- Turvaudutaan vaikeissa valintatilanteissa
- Eivät aina voi toteutua samanaikaisesti
- Tulee näkyä kaikessa arkisessa toiminnassa
- Ovat yhteisiä asioita
- Eivät ole kopioitavissa toisesta yrityksestä
- Kaikki johtajuus on arvojohtajuutta
- Arvojen toteutumista arvioivat henkilöstö, asiakkaat, omistajat, kilpailijat, yhteistyökumppanit, viranomaiset ja aktiiviset kansalaiset.

Henkilökohtaisten arvojen lisäksi yrityksen työntekijöillä on siis jaettuja, usein hiljaisia arvoja. Jaben mukaan arvot sijaitsevat organisaation kulttuurin ytimessä, ja on siksi erityisen tärkeää että johtajat huomioivat ne jokapäiväisessä työssään. Jabe painottaa, että organisaation kulttuuri muotoutuu automaattisesti, ja arvoja ei keksitä vaan ne löydetään. Johtajien on tärkeää ottaa organisaation arvot huomioon valitessaan johtamistyylinsä, sillä yrityskulttuureissa arvostetaan eri tavoin asioita kuten avoimuus, tasa-arvoisuus, monimuotoisuus, CSR, työn ja vapaa-ajan tasapainoisuus, palkkiot, työhygienia. Arvojohtamisen avulla johtaja voi heijastaa muiden arvoja, ja parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja motivaatiota.

Probanan mini MBA-kurssin moduulissa 4 käsittelemme arvojohtamista. Marraskuussa alkavassa moduulissa esittelemme aihealueita, jotka yhdistävät sisäisen näkökulman ulkoisen arvonluonnin kanssa. Näin kurssilainen voi muodostaa käsityksen niiden välisestä suhteesta ja keskinäisestä riippuvuudesta.

Lue lisää arvojohtamisesta ja mini MBA-kurssista täältä: www.probana.fi, tai kysy meiltä lisää osoitteessa [email protected]

Subjects


Education MiniMBA Strategi Leadership